Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Växjö

A&B Haggren AB
Org.nr: 556513-0431
Bolaget ska bedriva följande verksamhet: Konsulttjänster inom tele- och datakommunikation Konsulttjänster inom IT-strategi Trädgårdsjournalistik och trädgårdsinformation Resebyråverksamhet med trädgårdsinriktning Handel ...
Agapanthus AB
Org.nr: 556969-8730
Konsulttjänster inom hotell och restaurang, fastighets- förvaltning, specialpedagogik, trädgårdsnäring och därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta lös och fast egendom.
Antra AB
Org.nr: 559023-9249
Utbildning, forskning och konsulttjänster inom företagsutveckling och informationsteknologi samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet
APP Equity AB
Org.nr: 556879-2245
Bolaget skall äga, förvalta, utveckla och bedriva handel med fastigheter samt tillhandahålla konsult- och managementtjänster inom fastighetsförvaltning, samt tillhandahålla konsulttjänster inom management och finansierin ...
attitudhe & wisdom AB
Org.nr: 556915-2936
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster för hållbar utveckling, med fokus på förnybar energi. Bolaget erbjuder nuläges-, och omvärldsanalys, planering, ledningssystem, strategier, rådgivning, mål och uppföljning av kund ...
BF Balkongbranschens Service AB
Org.nr: 556539-2452
Bolaget skall bedriva imformation, utbildning och utföra konsulttjänster företrädesvis inom byggnadsindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Billskill AB
Org.nr: 556653-2544
Bolagets verksamhet ska bestå av konsultverksamhet och försäljning av konsulttjänster inom området telekommunikation, framförallt med inriktning på fakturering och kundstöd, samt därmed förenlig verksamhet.
Bitiw AB
Org.nr: 556975-1802
Bolaget skall utföra konsulttjänster och förvaltning inom administration och därmed förenlig verksamhet.
Botur 009 AB
Org.nr: 559012-3369
Konsulttjänster och försäljning av trim mjukvaror för bilar.
Cadrit Konsult AB
Org.nr: 556355-5290
Bolaget skall bedriva konstruktionsarbete av maskiner företrädesvis inom industrisektorn samt tillhörande konsulttjänster och därmed förenlig verksamhet
CBox AB
Org.nr: 556129-2060
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom ekonomi, handel med värdepapper, äga och förvalta aktier i dotterbolag samt i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.
CCAB företagsutveckling AB
Org.nr: 556418-5006
Bolaget skall förmedla konsulttjänster inom maskinkonstruktion, marknadsföring samt försäljning inom verkstadsindustrin och träindustrin, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
CLASSICA AB
Org.nr: 556362-2660
Bolaget skall idka försäljning av nya och begagnade böcker, grafik, glas, hantverksprodukter, antikviteter samt driva inramningsverksamhet samt utföra konsulttjänster inom ovanstående verksamhetsområden, samt idka därmed ...
Coaching Relation Engagemang Omtanke Prestation Resultat Optimering i Växjö AB
Org.nr: 556924-9252
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster beträffande företags verksamhet och organisation samt därmed förenlig verksamhet.
Coastguard Technologies AB
Org.nr: 556961-8431
Konsulttjänster inom Rekrytering, Bemanning, Trainee, Utbildning, Kompetenshantering, Ekonomi, Support, Systemanvändning, Systemintegrationer. Trainee-akademi. Utveckling och drift av Ärendehanteringssystem för till ex ...
Collabstor AB
Org.nr: 556941-1852
Bolaget skall bedriva förmedlingsverksamhet inom området för tekniska konsulttjänster inom IT, bild, ljud- och ljusteknisk produktion, ekonomisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Coompanion Kronoberg EF
Org.nr: 716404-0193
Föreningen, som är politiskt obunden, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva utvecklings-, rådgivnings-, informations- och utbildningsverksamhet i kooperativ idé, samt i övrigt fr ...
Ctel AB
Org.nr: 556176-4373
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med transportmedel inom fordonsindustrin, konsulttjänster avseende styrelseuppdrag, konsulttjänster avseender företagsutveckling, förvaltning av värdepapper samt annan ...
Curovac Improvement HB
Org.nr: 969745-1590
Utveckling och tillverkning av varor och system samt konsulttjänster inom butikshandel samt därmed förenlig verksamhet.
Dan Erngård AB
Org.nr: 556813-2962
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och försäljning av programvara samt konsulttjänster inom ADB jämte därmed förenlig verksamhet.