Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Vallentuna

A & B CONSULTING AB
Org.nr: 556893-6347
Konsulttjänster inom IT såsom projektledning, försäljning, utbildning samt upphandlingsstöd och därmed förenlig verksamhet. Försäljning av produkter inom data- och informationsområdet. Hantverksarbeten, byggnadssnickeria ...
Akilla Innovation AB
Org.nr: 556858-9922
Huvudsaklig verksamhet: Tillverkning, utveckling och försäljning av produkten Bizzystick, en cylinderformad plastpinne som fästs på dataskärmens sida för att uppmärksamma om att du är upptagen och inte vill bli störd när ...
aquater HB
Org.nr: 969703-4016
Konsulttjänster inom utbildning, naturvetenskap och kultur.
Birger Jarls Bygg & Montage AB
Org.nr: 556448-7196
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom byggbranschen, bygg- montage, ritnings- och arkitektverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bohlcon AB
Org.nr: 556835-0598
Bolaget ska bedriva marknadsföring, rådgivning och konsulttjänster för kringutrustning till datorer samt bedriva handel och förvaltning med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Coderox AB
Org.nr: 556861-0587
Konsulttjänster inom IT. Utveckling av applikationer och lösningar. Projekthantering och ledning. Utbildning och informationsspridning.
Count 2 Build Gällstaberg AB
Org.nr: 556526-2762
Bolagets verksamhet ska vara att förmedla konsulttjänster inom administration, ekonomi och kontor samt inom hantverksyrken. Bolaget skall också tillverka och sälja möbler, snickerier, inredningsdetaljer samt därmed fören ...
D S H Software AB
Org.nr: 556501-3785
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom data, programutveckling och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Dalima Konsulter AB
Org.nr: 556925-9756
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom events, telekommunikation samt fordonsimport. Handel med fordon, värdepapper och därtill förenlig verksamhet.
Deurell Labs AB
Org.nr: 556821-4794
Bolaget ska utveckla applikationer och spel för datorer och mobila enheter, bedriva undervisning och konsulttjänster inom systemvetenskap samt därmed förenlig verksamhet.
ENB Bil Sverige AB
Org.nr: 556921-9198
Bolaget skall bedriva import och export samt inköp och försäljning av personbilar och andra motorfordon, handel med värdepapper, samt konsulttjänster i form av försäljningsuppdrag samt bemanning till andra företag eller ...
Exertec AB
Org.nr: 556853-8572
Bolaget verksamhet är att, direkt eller indirekt via samarbetsbolag, tillhandahålla konsulttjänster inom data- och informationsteknologi, såsom programutveckling, systemutveckling, projektledning, verksamhetsutveckling o ...
FröMäklaren AB
Org.nr: 556674-8041
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, konsulttjänster inom pedagogik, försäljning, marknadsföring, redovisning och management samt bedriva värdepappershandel.
Futura Revision AB
Org.nr: 556295-7083
Bolaget skall bedriva revision och utföra konsulttjänster inom företagsekonomiska området och förvalta värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gröna Tjänster Konsult i Stockholm AB
Org.nr: 556746-7476
Bolaget ska bedriva konsulttjänster gällande certifierbara ledningssystem inom kvalitét, miljö, arbetsmiljö och teknik samt därmed förenlig verksamhet.
Hamberg Konsult & Förvaltning AB
Org.nr: 556943-0753
Bolaget skall bedriva konsulttjänster och försäljning inom reklam och marknadsföring, handel med och förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Hus & Hantverk i Vallentuna AB
Org.nr: 556985-1941
Nytillverkning, renovering samt utbyggnation av hus. Montering av kök samt inredning. Konsulttjänster inom bygg och anläggning. Timring samt försäljning av slogbodar. Byggnation av trall samt uteplats. Takbyte. Tillverkn ...
HW - Vision HB
Org.nr: 969639-3926
Bolaget skall bedriva utbildning och utföra konsulttjänster rörande databehandling och informationsteknik, utöva handel jämte handelsförmedling av utrustning för data- och informa- tionsbehandling, idka tekniskt utveckli ...
J P Affärsutveckling AB
Org.nr: 559029-8187
Konsulttjänster med inriktning på rådgivning, analyser, verksamhetsutveckling och IT- stöd. Inriktning på : Behovsanalyser, främst avseende ekonomiprocesser, standardsystem för ekonomi, planering- och uppföljning, inköp, ...
Jan Nilsson IT och Matematik AB
Org.nr: 556896-2087
Konsulttjänster inom IT. Konsulttjänster inom matematik. Uthyrning av verktygsmaskiner för byggnadsverksamhet och byggnadsställningar.