Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Torslanda

4improve Gothenburg AB
Org.nr: 556978-1197
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT samt därmed förenlig verksamhet.
Activa International AB
Org.nr: 556583-3927
Bolaget skall bedriva utbildning samt konsulttjänster inom dataområdet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare förvalta fast och lös egendom samt aktier och med de nu ovan alla angivna uppgifterna förenlig v ...
Besema Konsult AB
Org.nr: 556594-5994
Bolaget skall bedriva värdepappersförvaltning och konsulttjänster inom livsmedelsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Besöksnäringens UtbildningsCenter BUC AB
Org.nr: 556569-5821
Bolaget skall bedriva kvalificerad yrkesutbildning, personalutbildning och konsulttjänster inom besöksnäring, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BKH Management AB
Org.nr: 559028-0458
Konsulttjänster inom företagsledning, projektledning, försäljning och organisationsutveckling. Utbildning inom nämnda tjänsteområden. Även som idka handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper.
Blue Nowhere AB
Org.nr: 556631-1659
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva systemutveckling och tjänster inom datasäkerhet samt därmed förenlig verksamhet. Samt bedriva konsulttjänster inom PR och reklam.
Chippen Konsult AB
Org.nr: 556837-9126
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom styr- och reglerteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Christian Carlén Consulting AB
Org.nr: 556375-5916
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom området produktionsutveckling inom spektrat från att leda och driva tillverkande företags förändringsarbete i syfte till att nå produktivitet och kapacitet till rena projekterings ...
Cleandax Förvaltning AB
Org.nr: 556635-7371
Bolaget skall bedriva administrativa konsulttjänster inom städbranschen samt förvaltning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Constant Innovation Göteborg AB
Org.nr: 556452-3503
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster och utbildning inom affärsutveckling, ledarskap och teknisk konsultation företrädesvis inom fordons- och verkstadsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
CORRIGENDA AB
Org.nr: 556261-4510
Bolaget skall, självt eller genom hel- eller delägda bolag, bedriva affärsutveckling, tillhandahålla konsulttjänster, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
D.K Pipe Engineering AB
Org.nr: 556923-0229
Bolagets huvudsakliga verksamhet består av rörkonstruktion i processanläggningar samt idka därmed förenlig verksamhet. Företaget tillhandahåller även konsulttjänster till företag inom administration och marknad.
DataSoft Consulting i Torslanda AB
Org.nr: 556820-9877
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom data och därmed förenlig verksamhet.
Document Solution Center Svenska AB
Org.nr: 556869-8913
Bolaget ska bedriva förvaltning av dotterbolagsaktier, konsulttjänster och serviceverksamhet avseende servicemaskiner för drycker, frukt, konfektyr, livsmedel, tidningar och tobaksvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Enklare-gruppen AB
Org.nr: 556849-1681
Bolagets verksamhet ska vara att leverera konsulttjänster, utbildning och förvaltning av: - projektledning, projektkvalitet och projektplanering - projektverktyg, projektmodeller och processer - organisations- och verksa ...
Flow AB
Org.nr: 556978-9968
Konsulttjänster inom bilindustrin.
GM Thunblad Consulting AB
Org.nr: 556992-7113
Företaget skall bedriva försäljning och konsultverksamhet inom följande tjänsteområden: - Projektledning - Verksamhetsanalys - Verksamhetsutveckling - Förändringsledning - Business Intelligence - IT - Upphandlingsstöd - ...
Gothia Konsult HB
Org.nr: 969703-9254
Konsulttjänster inom management och programutveckling samt handel med tillhörande mjuk- och hårdvara.
Gralbe AB
Org.nr: 559000-1243
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom telekom och IT- branschen jämte härtill förenliga verksamheter.
Gröna Vik Förvaltning AB
Org.nr: 556810-5356
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, fastigheter och annan fast och lös egendom. Bolaget ska även bedriva revisionsverksamhet samt erbjuda konsulttjänster inom närliggande områden.