Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Sundbyberg

AB Grimaldo
Org.nr: 556651-3346
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxiverksamhet, garageuthyrning samt konsulttjänster inom ekonomi och redovisning
AB SIMPOSIO
Org.nr: 556724-5146
Bolaget erbjuder It-konsulttjänster inom systemutveckling, programmering, design, projektledning, pc-support samt därmed förenlig verksamhet. Fastighetsskötsel. Elkraft-konsulttjänster inom projektledning, avbrottsplaner ...
Act of Change AB
Org.nr: 556532-9934
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom IT-området samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva tjänster inom makeup, hårdesign och perukmakeri, fotografering samt därmed förenlig verksamhet.
AGT Förvaltning AB
Org.nr: 556411-9997
Bolaget skall bedriva olika konsulttjänster, finansiella tjänster såsom finansförmedling, leasing, factoring, fakturabelåning, fakturaadministration, bokföring, juridisk hjälp, mäkleriverksamhet av fastigheter och företa ...
Airpaka AB
Org.nr: 556925-9095
Bolagets verksamhet skall vara att självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva fabrikations och handelsrörelse inom textil och fritidsbranschen, försäljning av konsulttjänster inom ekonomi, ...
Annika & Andrews Bygg AB
Org.nr: 556882-6563
Företaget ska bedriva tjänster inom byggsektorn. Nyproduktion, ROT arbete, och rådgivning och konsulttjänster. Städning, och uthyrning av utrustning, till byggetableringen.
Apodosis AB
Org.nr: 556842-0078
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom elektronikproduktutveckling i branscherna IT, ljud- och bild, mätteknik, styr- och regler, telekommunikation, fordonsindustri, belysning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ...
ARKTECH AB
Org.nr: 556316-3624
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med syfte att erbjuda konsulttjänster för utlandsmarknaden inom energi och kommunikationsområdena och omfattar projektledning, med även projektidentifiering och projektutvärdering, ...
Arlej AB
Org.nr: 556897-1591
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, utföra konsulttjänster inom produktutveckling och produktunderhåll samt därmed förenlig verksamhet.
Augustsson Software AB
Org.nr: 556743-2322
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster och produkter inom informationsteknologi samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att importera och sälja konsumtionsvaror via Internet såsom fiskeut ...
Backa Teknik & Förvaltning AB
Org.nr: 556713-0769
Bolaget skall bedriva el-, tele- och datainstallationer och projekterings- och konsulttjänster inom samma område, bedriva travhästverksamhet, administrations och kontorsgöromål, förvaltning av värdepapper samt därmed för ...
BeeMobile AB
Org.nr: 556672-9892
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla ansvarsfulla, flexibla och professionella konsulttjänster inom applikations- och systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Bemanningsproffsen Sverige AB
Org.nr: 556986-8374
Bolagets verksamhet skall vara: + Att erbjuda bemanning till företag med personal inom kontorstjänster, fastighetsunderhåll och lokalvård. + Att samordna personer som har behov av arbetsträning och sysselsättning med bem ...
Bergkvist Molander AB
Org.nr: 556879-0470
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att erbjuda konsulttjänster för ledning och styrning av organisationer och företag samt därmed förenlig verksamhet.
Björn Axberg AB
Org.nr: 556880-7175
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom företagsledning, ekonomi och redovisning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med komponenter till verkstadsindustrin i ...
BoBoutique Sundbyberg AB
Org.nr: 556927-7337
Bolaget ska bedriva försäljning av textil och heminredning med tillhörande verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsulttjänster inom homestyling samt därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Palm HB
Org.nr: 969773-9275
Frilansuppdrag inom journalistik och textproduktion. Åt privatpersoner och företag. Även produktion av webbsidor och fotografering samt konsulttjänster och rådgivning inom ovan nämnda områden. Även övriga uppdrag inom s ...
Budis Sthlm AB
Org.nr: 556938-9603
Bolaget skall bedriva godstransport och speditions verksamhet samt tillhandahålla konsulttjänster inom dess områden.
Bugard AB
Org.nr: 556898-7670
Bolaget ska sälja tekniska konsulttjänster, företrädesvis inom mekanik och kemi, bedriva handel med polymera material och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Cancha Invest AB
Org.nr: 556858-5854
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva konsulttjänster till högteknologisk industri och produktägande bolag och inom maskin och maskin kommunikation, (sk M2M-kommunikation), samt därmed förenlig verksamhet.