Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Sigtuna

Abiding Management Sweden AB
Org.nr: 556813-7284
Bolaget erbjuder konsulttjänster inom IT- branschen. Erbjuder tjänster inom projektledning, management, verksamhetsutveckling och utveckling för nationella och internationella företag och kunder som har verksamhet i Sver ...
Balansdata i Sigtuna AB
Org.nr: 559017-5112
Aktiebolaget ska utföra konsulttjänster inom kvalitetssäkring av programvaruintensiva produkter.
Djurberg Systemintegration AB
Org.nr: 556821-4786
Konsulttjänster inom systemintegration och IT arkitektur samt utveckling och försäljning av verktyg för dessa områden.
Förvaltningsaktiebolaget Musa
Org.nr: 556745-0308
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom management och företagsledning, äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
GoodShape Löhr AB
Org.nr: 556477-2878
Bolaget skall bedriva verksamhet inom friskvård för människor och hästar, gymverksamhet, konsulttjänster i marknadsföring och reklam samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hagby Rytteri AB
Org.nr: 556504-3261
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av stallplatser, häst- och stallvård, utbildning av ryttare och häst, uthyrning och försäljning av hästar och hästutrustning, konferens- och företagsevent, konsulttjänster inom psykiatr ...
HBet Kepsa Consulting
Org.nr: 969681-4509
Konsulttjänster inom organisations- och affärsutveckling, ut- bildning och pedagogisk verksamhet handel med utbildnings- materiel.
Incoll Information Management AB
Org.nr: 556739-4167
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att leverera IT-stöd och konsulttjänster kopplat till all typ av informationshantering inom och mellan företag.
JLD & Kompani KB
Org.nr: 916640-5440
ANNONSFÖRMEDLING, TIDNINGSPRODUKTION, GRAFISKA KONSULTTJÄNSTER, FASTIGHETER, AKTIER, MARKNADSFÖRINGSKONSULTATION OCH ANNONSBYRÅVERKSAMHET
Katariina Stahl AB
Org.nr: 556965-0095
Bolaget ska vara verksam inom agentur- och distributionsverksamhet inom konfektion och skor samt konsulttjänster inom sälj-, marknadsföring och ledarskap.
Lakeshore AB
Org.nr: 556803-7781
Bolaget skall bedrivahandel avseende fastigheter och investeringsverksamhet med inriktning på Östeuropa, konsulttjänster inom bildande av ägarlägenheter, köp och försäljning av fast egendom i Sverige och utlandet samt dä ...
Lenatek Konsult AB
Org.nr: 556724-5229
Bolaget skall bedriva konsulttjänster, försäljning, produkt- och produktionsutvecklig inom telekommunikation, medicinteknik, fordonsindustri och verkstadsindustri. Verksamheten består även av friskvård och utbildning sam ...
Man & Nature AB
Org.nr: 556861-1502
Bolaget ska bedriva konsulttjänster med fokus på forskning, förvaltning och nyttjande av naturresurser. Utveckling av kommuni- kationsstrategier och kommunikationsplaner. Planering och ledning av konferenser, seminarier, ...
MDRX Consulting AB
Org.nr: 556920-0099
Konsultverksamhet inom läkemedel, medicinteknik Konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning, strategi, management och affärsutveckling Export av konsulttjänster inom läkemedel, medicinteknik, marknadsföring, strat ...
Media Publica J Bonnevier AB
Org.nr: 556690-5203
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende produktion och marknadsföring av företagsspel, videoprogram och konsulttjänster på informationsområdet, journalistik och författarskap samt handel och förvaltning av värdepapper ...
Misil AB
Org.nr: 556841-5672
Bolaget ska förvalta fast och lös egendom, förvalta och bedriva handel med internetdomäner, tillhandahålla konsulttjänster och koncerngemensamma tjänster till dotterföretag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Otea AB
Org.nr: 556722-5460
Bolaget skall bedriva försäljning av konsulttjänster inom IT och telekommunikation, utveckling av och handel med programvara och elektronikprodukter, främst inom multimedia och telekommunikation, utbildning inom IT, tele ...
PS Source AB
Org.nr: 559024-7515
Tillhandahållande samt förmedling av konsulttjänster inom försäljning, marknadsföring, medicin och management, gentemot läkemedelsbranschen.
Ramstrom Production AB
Org.nr: 556810-1959
Bolaget skall sälja digitalt distribuerad utbildning och underhållning, bedriva webb- och IT-konsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.
REJCAB AB
Org.nr: 556267-8747
Bolaget ska utföra fogtätnings- och isoleringsarbeten inom byggbranschen, betonginjektering, PCB-sanering, rivnings-, bygg och anläggningsarbeten. Konsulttjänster inom bygg- och anläggningsbranschen.