Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Nacka

08 Plattsättarna AB
Org.nr: 556653-0837
Bolaget skall bedriva entreprenad och konsulttjänster inom bygg och plattsättning. Handel med lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
24 Solutions AB
Org.nr: 556608-2268
Bolaget ska bedriva försäljning och utveckling av kundanpassade mjuk- och hårdvaruprodukter inom dataområdet samt tillhandahålla konsulttjänster och support inom IT området samt därmed förenlig verksamhet.
2GL Business solution HB
Org.nr: 969677-6567
Konsulttjänster inom marknadsföring, försäljning, reklam, organisation, bemanning, ekonomi, affärsutveckling samt mjukvaruanpassning.
60 knop AB
Org.nr: 556572-4654
Bolaget skall bedriva cateringverksamhet, konsulttjänster inom företag och marknadsföring, event, presentreklam och därmed för- enlig verksamhet.
Actiros AB
Org.nr: 556771-0081
Bolaget ska bedriva konsulttjänster, utbildning, produktion inom IT och multimedia, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Acto Duo AB
Org.nr: 556550-4544
Bolaget skall sälja konsulttjänster inom teater och musik, konst- och mediaproduktion såsom utbildning, regi och producering. Dess- utom förmedling av konstnärsateljéer och evenemangslokaler samt idka annan därmed förenl ...
Actonbit AB
Org.nr: 556929-2864
Aktiebolaget ska i huvudsak bedriva IT-konsulttjänster och därmed förenlig verksamhet.
AFORTES AB
Org.nr: 556941-9798
Bolaget skall leverera grafiska alster före tryckning såsom desktop publishing, scanning och OCR, ritningar och framställning av original för tryckning, förberedelser av digital data, samt därmed förenlig verksamhet. Ko ...
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)
Org.nr: 556555-4382
Föremålet för bolagets verksamhet är att i egen regi eller genom dotterbolag 1. utveckla, tillverka och marknadsföra instrument, förbrukningsartiklar och konsulttjänster inom området molekylär- biologi, 2. utveckla, till ...
Amendit AB
Org.nr: 556711-8186
Bolaget ska huvudsakligen bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter, tilhandahålla konsulttjänster inom verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, förändringsledning, ledarskaps ...
Anders Andersson Text & Konsult AB
Org.nr: 556722-0974
Bolaget skall tillhandåhålla text, bild och konsulttjänster i informations- och mediabranschen, utveckla dataprogram och producera böcker samt bedriva handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed före ...
Anego AB
Org.nr: 556988-0635
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom medicinskt vård, läkarbemanning, utbildning och vidareutbildning inom medicin, medicinsk forskning och utveckling, författarskap och organisationskonsult samt därmed förenlig ve ...
APP i Linköping AB
Org.nr: 556609-8090
Bolaget skall bedriva tekniska konsulttjänster med inriktning mot driftsättningsverksamhet av processanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
APP Start-Up AB
Org.nr: 556514-1008
Bolaget ska tillhandahålla tekniska konsulttjänster med inrikt- ning mot driftsättningsverksamhet av processanläggninar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AsfaCol HB
Org.nr: 969756-3758
Företaget ska bedriva verksamhet inom 'målningapplicering och försäljning av skyddande färg för asfalt och betong, anläggning och design av innergårdar, bygg och entreprenad, konsulttjänster inom IT och datatjänster, kon ...
Astega Advisory AB
Org.nr: 556817-3123
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom information, kommunikation och organisation.
Aumenta AB
Org.nr: 556945-3342
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fast och lös egendom, konsulttjänster inom IT, investering i företag inom IT-sektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Baggen Framtid AB
Org.nr: 556611-9110
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi och marknadsföring, förvalta lös och fast egendom samt köpa och sälja värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom utveckla och driva webbrelaterade t ...
Blomberg Ledarskap AB
Org.nr: 556911-3615
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom företagsorganisation, företagsutveckling och ledarskap samt utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Blomquist HRM AB
Org.nr: 556860-9415
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom HRM-området samt bedriva därmed förenlig verksamhet.