Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Linköping

3 Step IT Sweden AB
Org.nr: 556488-0218
Aktiebolagets verksamhet ska vara att som finansiellt institut bedriva finansieringsverksamhet. Detta innefattar inköp, försäljning, agenturrörelse, försäljning av konsulttjänster och lämna kredit, ställa garanti för kre ...
3DGeoTech Sweden AB
Org.nr: 556882-5417
IT-konsulttjänster samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB mark bygg och uthyrning i Linköping
Org.nr: 556717-2183
Aktiebolaget ska bedriva markarbete dränering, plattsättning, stensättning, grävning, trädgårdsarbete, stubbfräsning, uthyrning av grävare, hjullastare, verktyg inom bygg och mark, tak, byte av fönster, snickerier, taklä ...
Abeama AB
Org.nr: 556689-3615
Konsulttjänster och events inom management, systemutveckling och turistnäring samt därmed förenlig verksamhet.
Accuratium AB
Org.nr: 556692-3206
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom företagsutveckling. Bolaget skall även idka handelsverksamhet, företrädesvis inom teknikindustrin och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Actware AB
Org.nr: 556684-5342
Bolaget skall inom informationsteknologi och industriell automation dels tillverka och sälja produkter och dels sälja konsulttjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AddPro Finans AB
Org.nr: 556861-4357
Bolaget ska inom IT, telekom och hightechsektorn bedriva verksamhet innefattande inköp, försäljning, agenturrörelse, försäljning av konsulttjänster, produktutveckling, finansiering, dock inte sådan verksamhet som avses i ...
Affärsutveckling, Bengt Borg AB
Org.nr: 556312-5714
Bolaget skall lämna konsulttjänster i finansiella och företagsekonomiska spörsmål, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka finansieringsrörelse genom köp och försäljning, leasing och uthyrning av fast egendom, äv ...
AIRAVAT HB
Org.nr: 969775-2054
Företaget bedriver försäljning och distribution av cykel- produkter, kosmetika, textilier, läder och olika produkter såsom LED-lampor, pennor, anteckningsböcker och hantverk. Företaget bedriver ingenjörsverksamhet såsom ...
Anestetiq Sweden AB
Org.nr: 559023-3234
Företaget avser bedriva konsultationsverksamhet inom Hälso- och sjukvården i form av uthyrning av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Företaget kommer att ha verksamhet i området medicinsk teknik och avser er ...
Antarec AB
Org.nr: 556731-7630
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom IT, IT-relaterade produkter, produktion av multimedia, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
ANX HB
Org.nr: 969620-7530
Konsulttjänster inom IT, design av reklam, design av hemsidor, webhotell, serverdrift, äventyrsevenemang, scenframträdanden, kreativ framställning, hantverk, bilddesign, bildframställning.
Arenius Schröder & Besterman Rekrytering och Ledarutveckling AB
Org.nr: 556625-5260
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom human resourses management med därmed hörande förenlig verksamhet.
Atratus AB
Org.nr: 556884-0267
Bolaget erbjuder konsulttjänster inom IT-sektorn med fokus på test och kvalitetsäkring av mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.
Aviator HR Consulting AB
Org.nr: 559021-2337
Bolaget skall utföra personalutbildning samt personalurval- verksamhet. Främst inom områdena ledarskap, flygbesättnings- utbildning samt riskmanagement jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva konsul ...
Axolfi AB
Org.nr: 556554-2940
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom affärsrådgivning, personaluthyrning, kapitalförvaltning, köp och försäljning av fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
AZ cares AB
Org.nr: 556898-7100
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal till sjukvården, sjukvårdstjänster, medicinska konsulttjänster samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bare Appliance AB
Org.nr: 556677-0326
IT-konsulttjänster samt försäljning av hård- och mjukvara, samt därmed förenlig verksamhet.
Barteknik i Linköping AB
Org.nr: 556453-1118
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning, uthyrning och utställning av automatmaskiner, försäljning, import och export av barartiklar, vin- och ölsatser, konsulttjänster inom diskoteksbranschen, förvaltning av fa ...
Berg Produktion Förvaltning AB
Org.nr: 556914-8751
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva uthyrning av personal samt utföra konsulttjänster avseende affärsutveckling, designutveckling av varor inom bygg och smide, drift av bolag. Patent och licenser, inv ...