Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Lerum

Affina AB
Org.nr: 556978-9893
Företaget skall förmedla konsulttjänster och produkter med avseende på affärsutveckling av utvecklande, producerande och- eller säljande bolag.
AppSoftia AB
Org.nr: 556869-1595
Bolaget ska bedriva verksamhet inom IT, mjukvara, datorer, hemelektronik och telekommunikation, jämte driva därmed förenlig verksamhet såsom konsulttjänster, utveckling och försäljning av programvara, rådgivning och utbi ...
Aprobe AB
Org.nr: 556799-6318
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom IT och management, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet
Art i Lerum AB
Org.nr: 556369-8009
Bolaget skall bedriva reklamverksamhet, konsulttjänster avseende försäljning av skor och fritidsartiklar, samt därmed förenlig verksamhet.
Castoria Care KB
Org.nr: 969721-9237
Konsulttjänster och handel inom VVS och Energisystem.
Cedertamm Holding AB
Org.nr: 556289-4815
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, köpa och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
DAFREL AB
Org.nr: 556625-8025
Bolaget skall bedriva tekniskt utvecklingsarbete, konsulttjänster och eget utvecklingsarbete inom energi- och miljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Daniel Bernhardt Consulting AB
Org.nr: 556997-1152
Konsulttjänster inom projektledning och organisationsutveckling.
Derras Tec. Media AB
Org.nr: 556546-4673
Bolagets verksamhet ska vara att utföra redovisningstjänster och hundägarutbildningar, coachning av hundägare och försäljning av hundrelaterade produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska även vara ...
Designmate AB
Org.nr: 556355-2172
Bolaget skall utföra tekniska konsulttjänster inom ämnesområdet tillämpad mekanik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Endevor Holding AB
Org.nr: 556621-0539
Bolaget skall i egen regi eller genom dotterbolag tillhandahålla konsulttjänster för tekniskutveckling, eget utvecklingsarbete inom energi och miljö samt idka därmed förenlig verksamhet.
EuroObjects AB
Org.nr: 556526-5435
Bolaget skall producera och förmedla mjukvaruobjekt inom den eurpeiska gemenskapen. Bolagets verksamhet skall även vara att utföra konsulttjänster inom informationsteknologi och EU-relaterade uppgifter, EU-bidrag. Bolag ...
Fargo Konsult i Göteborg AB
Org.nr: 556667-9790
Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva utbildning och konsulttjänster inom området transport av farligt gods, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Gallium HB
Org.nr: 969766-1909
Företaget ska bedriva: Konsulttjänster inom friskvård, massage, hälsa, personlig träning och rehab. Teknisk konsultation inom bygg, design och inredningsverksamhet.
Greenwally AB
Org.nr: 556471-2700
Bolaget skall äga aktier, bedriva konsulttjänster företrädesvis inom ekonomibranschen samt bedriva handel med sjukvårdsprodukter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
H-G Fardmark AB
Org.nr: 556965-1515
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom ekonomistyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Hera Consulting AB
Org.nr: 556983-2974
Aktiebolaget ska utföra konsulttjänster inom CAD ritningar, dokumentation, rekrytering och utbildning.
High Flow Holding AB
Org.nr: 556751-4053
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning och handel med värdepapper samt konsulttjänster inom företagsorganisation och därmed förenlig verksamhet.
HJ Servicetjänst i Lerum AB
Org.nr: 556609-6326
Aktiebolaget ska bedriva utförande av konsulttjänster inom logistik för detaljhandeln samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Knownet AB
Org.nr: 556572-5032
Bolaget skall distribuera intellektuellt material, såsom t.ex programvaror och utbildningsmaterial i abonnemangsform via Internet samt att sköta all kundadministration för företag och organisationer som vill använda sig ...