Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Kungälv

AB Marstrandsarkipelagen
Org.nr: 556985-1917
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda konsulttjänster inom försäljning, förmedling och exploatering av tomtmark, lednings- och samordningstjänster inom samtliga förekommande byggprojekt, äga förvärva och utvec ...
AB Wallstjerna
Org.nr: 556607-8167
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom ekonomi'finans, management, förvärv och försäljning av företag samt träning och uppfödning av travhästar och därmed förenlig verksamhet.
Admetam AB
Org.nr: 559004-1330
Konsulttjänster inom IT-projektledning och -produktutveckling.
Aledo Solutions AB
Org.nr: 556919-2098
Bolaget skall bedriva verksamhet inom: All slags byggverksamhet såsom bygg-, anläggning-, mark-, entreprenad-, rivning-, målning-, städ verksamhet och tillhandahållande av konsulttjänster inom bygg. Även bedriva därmed f ...
Alvemar Konsult AB
Org.nr: 556828-4573
Konsulttjänster inom företagsledning, ljud- ljus och scenteknik, konsulttjänster inom jord- och skogsbruk, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Fallströms Maskinservice AB
Org.nr: 556253-9063
Bolaget ska bedriva inköp, produktion och försäljnigav reservdelar inom fordon och vägmaskinbranchen ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsulttjänster inom fordon och verkstadsindustri.
Blenda Weibull Konsult AB
Org.nr: 556632-7945
Bolaget skall leverera konsulttjänster inom områdena hälsa, miljö, säkerhet, organisationsutveckling och ledningssystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ComExpert Sverige AB
Org.nr: 556774-4775
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inklusive utbildningstjänster inom telekommunikations-, IT- och chefsförsörjning till företag.
Content Design AB
Org.nr: 556817-4329
Bolaget ska erbjuda produkter och konsulttjänster på såväl webb som i verklighet i följande former: Webbshop - unika, roliga, spännande och till viss del trendiga produkter inom främst inredning. Konsult 1 - tjänst på he ...
Contextus Mediateknik AB
Org.nr: 556621-5165
Bolaget skall bedriva digitalt baserad trycksaksproduktion (original, tryck och konsulttjänster) samt därmed förenlig verksamhet.
Efk Nordic Telecom AB
Org.nr: 556411-0194
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulttjänster inom ekonomisk rådgivning och marknadsföring, handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom ocoh därmed liknande verksamhet.
Embedded Future AB
Org.nr: 556760-1256
Bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla konsulttjänster till företrädesvis fordons-, telekom-, försvars- och verkstadsindustrin inom områderna elektronik och programvara och därmed förenlig verksamhet.
Fakturaservice i Göteborg AB
Org.nr: 556413-9367
Bolaget skall bedriva förvaltning och ägande av fastigheter, aktier och övriga värdepapper, likaså utföra konsulttjänster inom IT samt sälja egen producerade dataprogram och datautrustning samt utföra bokföringstjänster, ...
Farligt Gods Center i Europa AB
Org.nr: 556377-2077
Bolaget skall bedriva försäljning av litteratur och material avseende transporter av farligt gods, med därtill hörande utbildning och konsulttjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Gamborg Meducation AB
Org.nr: 556963-6854
Bolaget ska bedriva utbildning, föreläsningar, handledning, personalutbildning och konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård, läkemedelsbransch, hygienisk vård och skönhetsvård, bedriva privat sjukvårdsklinik med specia ...
Göteborgs Polymerteknik GTC AB
Org.nr: 556861-7665
Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa och sälja maskiner, köpa och sälja komponenter inom dispenserings- och pumpteknik, importera och exportera maskiner, utföra legoarbeten inom dispensering samt gjutteknik, utf ...
HBet ARRANT i Mora
Org.nr: 969705-2422
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av fastigheter, samt konsulttjänster inom trading och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HBet Habil Design i Partille
Org.nr: 969652-1922
Konsulttjänster inom projektledning och mekaniska konstruktioner.
Hanelko AB
Org.nr: 556746-9142
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom el- teknik, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
JH.T UPPLEVELSEKONSULT I KUNGÄLV AB
Org.nr: 556906-4669
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom musik,- DJ, eventkonsult för hotell, restaurang, catering samt för dessa förenad verksamhet.