Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Karlstad

& Stenberg kommunikation AB
Org.nr: 556930-1467
Bolaget ska marknadsföra och sälja konsulttjänster inom kommunikationsområdet med fokus på strategisk rådgivning och utveckling av kommunikationskompetens hos ledare och i verksamheter, det innefattar även PR, analyser, ...
A.F. Djurberg AB
Org.nr: 559013-9563
Tillhandahålla webbtjänster till företag och privatpersoner samt konsulttjänster inom IT. Försäljning av fysiska produkter företrädesvis på Internet inom kategorierna verktyg för matlagning, mobiltelefontillbehör, datort ...
Abalone KB
Org.nr: 969669-2954
Handel med byggnads-, sport- och fritidsartiklar. Konsulttjänster inom vård, företagsstrategi och affärsutveckling
Abtello Sweden AB
Org.nr: 556981-1978
Bolaget skall bedriva verksamhet inom handel, import och export av främst livsmedel, vård och omsorg, uthyrningsverksamhet så som boende till immigrationsverket, konsulttjänster inom företags och personalutveckling, rådg ...
AKKA Mäklarbyrå AB
Org.nr: 556971-6961
Företaget ska bedriva förmedling av fast egendom och nyttjanderätt i fast egendom samt erbjuda konsulttjänster inom fastighetsområdet och idka därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även bedriva teoretisk och praktis ...
AkroRehab AB
Org.nr: 556786-9549
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjukgymnastik, rehabilitering, friskvård och ergonomi samt konsultation och undervisning inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten omfattar också kon ...
Allians Förvaltning AB
Org.nr: 556612-7477
Bolagets verksamhet ska vara att utföra konsulttjänster såsom produktionslösningar inom processindustrin, administrativa tjänster samt uthyrning av lokaler. Därtill kommer även svetsmaskiner och liknande maskiner att hyr ...
Alsters Tegelbruk AB
Org.nr: 556919-3195
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi och organisation samt förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Ardline AB
Org.nr: 556436-4015
Bolaget skall bedriva konsulttjänster och utbildning inom dataområdet, utveckling och försäljning av branschspecifika datasystem, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Astroid HB
Org.nr: 969752-5484
Erbjuda tekniska konsulttjänster mot små till medelstora företag inom byggsektorn, detaljhandelns producenter och maskinteknisk industri, Bedriver en verksamhet inom teoretiska beräkningar, understöd för tillverkning av ...
AVICON AB
Org.nr: 556638-3906
Bolaget skall bedriva flygutbildning och bruksflygverksamhet, utföra konsulttjänster inom maskin och processinriktad industri samt handel med varor anknytna till dessa verksamheter och handel med värdepapper samt därmed ...
Avision AB
Org.nr: 556521-3914
Aktiebolaget ska bedriva administrativa konsulttjänster.
Brattson AB
Org.nr: 556818-0904
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom fartygstrafik samt handel och service med båtar och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Brocanteboden AB
Org.nr: 556983-6777
Bolaget skall bedriva försäljning, tillverkning, import och export, utbildningsverksamhet, skriva böcker och bloggar samt erbjuda konsulttjänster inom områdena heminredning, smycken, bakverk, kläder, djurtillbehör, barn- ...
C. Ericsson Management Consultancy AB
Org.nr: 556534-3646
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster och rådgivning inom organisation och data med inriktning på utveckling, effektivisering och kvalitet, såväl till svenska som internationella kunder, samt därmed förenlig verks ...
Calibra Energikonsult AB
Org.nr: 556575-9601
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom energiområdet, utveckla datorprogram för energi- och fastighetsbolag, utveckla datorprogram för utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Caroline Larsson Enterprise AB
Org.nr: 556863-1468
Bedriver golfspel på professionell nivå, caddie, konsulttjänster, utgivning utav egen litteratur, föreläsningar och kurser.
Christian Knutsson i Karlstad AB
Org.nr: 556919-3096
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi och organisation samt förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Compare Holding AB
Org.nr: 556733-9923
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utveckla och driva affärsprojekt inom ICT, tillhandahålla och vidareförmedla utbildning och konsulttjänster inom affärsutveckling, drift och förvaltning av labbmiljöer och u ...
CoreDeed Sweden AB
Org.nr: 556737-0548
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom teknikområdet infrastruktur och kommunikation, projektledning, ledarskap och verksamhetutveckling, import, försäljning, installation och utveckling av hemelektronik såsom larm, öv ...