Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Helsingborg

ABILITY Landin AB
Org.nr: 556768-2108
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet. Verksamheten består av konsulttjänster inom framförallt transport & logistik men fungerar även för andra branscher vilket skulle kunna vara turism, utbi ...
Acerto AB
Org.nr: 556810-4722
Bolaget skall erbjuda generella konsulttjänster inom försäljning, marketing och kost'friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
Agra Fastighetsförvaltning i Helsingborg AB
Org.nr: 556512-6868
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar, utföra konsulttjänster inom intresseområdet för bolaget, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Skånska Bruk
Org.nr: 556652-0341
Bolaget skall dels utföra konsulttjänster inom finansiell, administrativ och ekonomisk sektor, dels bedriva bygg- och entreprenadverksamhet samt fastighetsservice, dels äga och förvalta samt idka handel med aktier, värde ...
Aliaxion AB
Org.nr: 556789-1444
Bolaget ska bedriva konsulttjänster, företagsledning och administration inom tillverkningsindustri, IT-tjänster, förlag- och konferensverksamhet, förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Allard Sales Marketing Promotion AB
Org.nr: 556666-1830
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom försäljning, marknadsföring och promotion med fokus på kundrelationer, och resenäringen, förmedling av boenden utomlands samt idka därmed förenlig verksamhet.
Amaleigh AB
Org.nr: 556838-3029
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra konsulttjänster inom marknadsföring och koncernutveckling. Marknadsföring, försäljning av varor, distribution och servicetjänster inom medicinskteknologi. Importering och e ...
Andax AB
Org.nr: 556852-3574
Företaget ska bedriva följande, import, produktutveckling och försäljning av hörlurssladdsfästen till mobiltelefoner och andra multimediaspelare samt import och försäljning av säkerhetsnät till barnvagnar. Försäljning sk ...
Anduras AB
Org.nr: 556658-3992
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla konsulttjänster inom verksamhetsstyrning, IT och därmed förenliga verksamheter.
Arvense AB
Org.nr: 556955-0170
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom företagsutveckling och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
BEH AB
Org.nr: 556852-4887
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av hygien- och hälsoprodukter, marknadsföring och erbjuda konsulttjänster avseende konsumentvaror samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bemico AB
Org.nr: 556925-4419
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsulttjänster inom organisation, ekonomistyrning, försäljning, marknadsföring och företags utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Blerim Salihi AB
Org.nr: 559000-8792
Aktiebolaget bedriver verksamhet inom konsulttjänster, utbildning, fortbildning och kurser i personlig utveckling mot näringsliv, privatpersoner och offentlig sektor och därmed förenlig verksamhet.
BNJ Invest AB
Org.nr: 556651-7875
Bolaget skall bedriva finansiell verksamhet samt därtill hörande konsulttjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BOLD Consulting AB
Org.nr: 556880-7621
Företaget ska bedriva arbets- och organisationsorienterade konsulttjänster inom: personal-, grupp-, ledarskaps-, medarbetarskaps- och organisationsfrågor,utveckling och förändring av personal, grupp och team, ledarskap, ...
Braviza AB
Org.nr: 556984-3294
Aktiebolaget ska bedriva transportverksamhet, personaluthyrning och konsulttjänster inom marknadsföring och koncernutveckling och liknande verksamhet samt förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksam ...
Brinkman Trans-Holland AB
Org.nr: 556536-2745
Bolaget ska syssla med transport, spedition, uthyrning och rådgivning inom transportbranschen, -äga och förvalta samt köpa och sälja såväl fast egendom som bostadsrätter, - köpa, äga och sälja värdepapper och därmed före ...
Brunkeberg Systems AB
Org.nr: 556948-1962
Aktiebolaget ska utveckla, förädla eller förvärva patent, patentansökningar eller annan know-how med tillämplig inom fasadteknik och näraliggande områden, samt upplåta licenser och försälja eller på annat sätt kommeriali ...
Buffin Real Estate Sweden AB
Org.nr: 556297-3338
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bostadsrätter, bedriva fastighetsförvaltning, konsulttjänster samt projektering av ny- till och ombyggnationer samt därmed förenlig verksamhet.
BusinessPartner i Helsingborg AB
Org.nr: 556689-6501
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster och programvaror, bedriva undervisning avseende programanvändning och därmed förenlig verksamhet.