Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Halmstad

035 Media Group AB
Org.nr: 556981-7462
Företaget ska bedriva verksamhet genom att erbjuda konsulttjänster inom reklamproduktion, webbproduktion och musikproduktion. Bolaget ska även bedriva musikförlagsverksamhet samt ägande och förvaltning av värdepapper.
365id AB
Org.nr: 559006-1957
Bolagets verksamhet är konsulttjänster, utveckling, tillverkning, drift och försäljning av produkter och tjänster inom informationshantering samt därmed förenlig verksamhet.
Akridi redovisning AB
Org.nr: 556616-2771
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning och konsulttjänster inom företagsekonomi och andra närliggande tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Andreas Wickström Embedded Solutions AB
Org.nr: 556982-4351
Aktiebolaget ska arbeta med produktutveckling, systemutveckling och konsulttjänster inom elektronik och IT-branchen, handel med elektriska komponenter, utbildning. Äga och förvalta värdepapper, fast och lös egondem samt ...
Artektron AB
Org.nr: 556283-7848
Bolaget skall bedriva verksamhet inom produktdesign, produktutveckling, konstruk tionsarbete inom mekanik och elektronik, konsulttjänster till tillverkande industri, utveckla produkter för egen produk tion och marknadsfö ...
Balzac Invest AB
Org.nr: 556448-5364
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi, utveckling av programvaror och förvaltning av värdepapper. Bolaget skall utföra redovisningstjänster, löneredovisning, ekonomiska konsulttjänster och da ...
Birger Svensson Redovisning AB
Org.nr: 556717-1896
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom redovisning och beskattning.
Bosti AB
Org.nr: 559010-6612
Konsulttjänster inom försäljning, marknadsföring, coaching, mentorskap samt fotografering. Handel med värdepapper samt jämförlig verksamhet.
Camlix AB
Org.nr: 556977-9191
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter samt konsulttjänster inom industriell ytbehandling, handel med värdepapper och fast egendom och annan därmed förenlig verksamhet.
CJC Consult HB
Org.nr: 916821-0715
Konsulttjänster, personutv-, grupputv-, organisationsutv-, ledarutveckling.
DELT Active AB
Org.nr: 556828-2882
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom utbildning, träning, administration, inköp och försäljning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
DeNeMT AB
Org.nr: 556893-8798
Föremålet för DeNeMT ABs verksamhet är att bedriva utbildningar inom lödning, elektronikrelaterade ämnen och tillhandahålla konsulttjänster inom elektronik.
Deployment Artist AB
Org.nr: 556817-2711
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsulttjänster inom generell it och media. Försäljning av datorer, datortillbehör, nätverksutrustning, utbildningsmaterial och programvaror.
DIAKRIT International AB
Org.nr: 556894-5066
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, konsulttjänster och utveckling av IT-tjänster och service till fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
DNC Fastigheter AB
Org.nr: 556779-5199
Bolaget ska bedriva ekonomiska och administrativa konsulttjänster, äga och förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
DNC Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556779-5108
Bolaget ska bedriva ekonomiska och administrativa konsulttjänster, äga och förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
EBIA Förvaltning AB
Org.nr: 556848-2219
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, konsulttjänster inom ekonomi och projektledning, samt därmed förenlig verksamhet.
EMTW Production AB
Org.nr: 556969-7294
Bolaget skall utveckla och försälja vitala delar till fordon för röjning av vägars och järnvägars sidoområde, utföra konsulttjänster och utbildning inom detta område och därmed förenlig verksamhet.
Finderschamber AB
Org.nr: 556869-4334
Bolaget ska bedriva talarverksamhet, utbildning och konsulttjänster inom affärsintroduktioner, marknadsföring, samt personlig likväl som affärsmässig utveckling. I ett vidare led ska företaget stå värd för artistiska fra ...
Fortevo Consulting AB
Org.nr: 556990-1498
Aktebolaget ska erbjuda konsulttjänster inom organisation, verksamhetsutveckling, projektledning, ledarskapsutveckling, samt personlig träning och därmed förenlig verksamhet.