Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Hägersten

Aktiebolaget Energibevakning C.O.M
Org.nr: 556255-3148
Bolaget skall driva service, reparationer och underhåll av fastigheter, utföra konsulttjänster inom fastighetsbranschen, montering av skärmade rum och därmed förenlig verksamhet.
Anacot AB
Org.nr: 556732-4636
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, juridik, marknadsföring och strategi samt bedriva produktion av media och design såsom film, konst, inredning, musik, tv och internet och därmed förenlig verksam ...
Analogo AB
Org.nr: 559028-3940
Konsulttjänster, rådgivning och utbildning rörande ledning och styrning av företag och organisationer, inklusive produktion av fysiskt och digitalt material.
Anders Kahn Production AB
Org.nr: 559005-4507
Köper och säljer varor (musikinstrument och teknisk utrustning) och tjänster (såsom tekniker) inom underhållningsbranschen samt uthyrning av ljud- och ljusutrustning, personal och därmed förenlig verksamhet. Konsulttjäns ...
Aronsson Elektronik AB
Org.nr: 556863-0312
Konsulttjänster inom teknisk produktutveckling åt svenska industriföretag, särskilt utveckling av produkter innehållande elektronik- och programvara. Konsulttjänsterna omfattar utvecklingsjobb, projektledning och ledning ...
Arrito AB
Org.nr: 556950-1363
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom områdena för informationsteknik, digital- och social media och affärsutveckling, framtagande och försäljning av produkter inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
AZ HR Konsult AB
Org.nr: 556912-2442
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom HR och därmed förenlig verksamhet.
BENGT HEDLUND RÖR & FASTIGHETSSERVICE AB
Org.nr: 556441-3770
Bolaget ska bedriva bygg- reparations-, anläggnings-, underhållsserviceverksamhet inom bygg och VVS, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper, konsulttjänster inom dessa område samt tidnings- och rekl ...
Besara Invest AB
Org.nr: 556721-7558
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulttjänster inom ekonomi, företagsutveckling, handla med värdepapper, handla med fastigheter, investera i aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Bill konsult AB
Org.nr: 556863-9859
Bilverkstad (reparation och service av bilar, motorcyklar och lättare lastbilar), bilförsäljning (försäljning av gamla och nya bilar ink. import och export av bilar) samt bilförmedling (förmedling av bilar). Bolaget skal ...
Bjocom AB
Org.nr: 556826-7172
Företaget ska bedriva verksamhet inom följande huvudområden: - Konsulttjänster, coachning och Kompetensutveckling inom försäljning. - Kompetensutveckling inom idrott främst inom alpin skidåkning. - Förändringsledning för ...
BraNet Sverige AB
Org.nr: 556301-2292
Bolaget skall bedriva försäljning, konsulttjänster och utbildning inom området 'internetintranet'(inkl. tillhandahållande av sk Web-hotell) och dataprogrammering, liksom även försäljning av reklamplats på dessa medier. B ...
BrotherStone AB
Org.nr: 556903-4357
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT-området samt därmed förenlig verksamhet.
Busteruds Gård AB
Org.nr: 559017-9932
Aktiebolaget ska driva gårdsnära varu- och tjänsteproduktion så som hotell-, konferens- och upplevelseverksamhet, uthyrning av lokaler och mark, uppstallning av djur, catering, restaurant, café och logi, producera och sä ...
Cadic AB
Org.nr: 556238-0351
Bolagets verksamhet består av framtagning av kretskortsunderlag, prototyper av kretskort såväl som prototyper av hela elektronikprodukter, så även konsulttjänster i form av programering och teoretiska beräkningar avseend ...
Carl-Magnus Konsult AB
Org.nr: 556966-2561
Aktiebolaget skall erbjuda och sälja konsulttjänster kring IT.
Caskmoestue AB
Org.nr: 559003-3428
Bolaget ska bedriva tillhandahållande av konsulttjänster inom ledning, administration, försäljning, affärsutveckling och ekonomi, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Casten AB
Org.nr: 556568-1888
Bolaget skall ha försäljning av telekommunikationsutrustning, konsulttjänster inom området telekommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Centipede International Consulting Group AB
Org.nr: 556980-7679
Erbjuda konsulttjänster inom ekonomi och juridik, samt förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Chilisa AB
Org.nr: 559034-6903
Företagets verksamhet är att bedriva kommunikationsverksamhet med videoproduktion, fotouppdrag, digital bildbehandling, annonsproduktion samt konsulttjänster inom visuell kommunikation.