Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Gustavsberg

2VN Förvaltning HB
Org.nr: 969702-5618
Försäljning av säkerhetsprodukter till IT. Datautrustning samt försäljning av datorer och kringutrustning. Montering av IT och data-skyddsutrustning. It- och datasäkerhet samt It- och data- rådgivningskonsult. Handel ino ...
Aktiebolaget Redan System och konstruktion på Värmdö
Org.nr: 556635-6076
Bolaget skall sälja konsulttjänster och produkter för utveckling, integration, drift och utbildning av datorsystem. Företaget skall även bedriva innovativ produktutveckling av tillbehör för fritidsbåtar och småskalig sko ...
Amplio Import & Konsult AB
Org.nr: 556710-4053
Föremålet för bolagets verksamhet är import och försäljning av varor, företrädesvis avseende kläder samt sälja konsulttjänster avseende produktion av film, coaching och Telecom samt därmed förenlig verksamhet.
Avfuktningsteknik Stockholm AB
Org.nr: 556727-2470
Aktiebolaget ska bedriva entreprenad kring fukt, mögel och innemiljö samt konsulttjänster inom försäljning och marknadsföring.
Avfuktningsteknik Stockholm Entreprenad AB
Org.nr: 556996-0429
Aktiebolaget ska bedriva entreprenad kring fukt, mögel och innemiljö samt konsulttjänster inom försäljning och marknadsföring.
Bit Pal HB
Org.nr: 969671-6621
Handel med information och mjukvara till datorer. Handel med konsulttjänster såsom underhåll och vidareutveckling av redan leverera mjukvara.
Bley & Co AB
Org.nr: 556419-0774
Bolaget skall bedriva hästsportverksamhet avseende tävling, träning, uppstallning och uppfödning, samt motsvarande verksamhetsområden via investeringar i andra bolag. I hästsportverksamheten ingår även köp och försäljnin ...
CLAFE MARINE AB
Org.nr: 556840-0245
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och andelar i dotter- bolag, bedriva konsulttjänster inom shipping samt idka därmed förenlig verksamhet.
Daniel Persson Illustrations AB
Org.nr: 556815-9965
Bolaget skall bedriva data-, reklam- och byggverksamhet samt konsulttjänster inom detsamma, fastighetsförvaltning, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Daxda AB
Org.nr: 556914-1624
Bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom marknadsföring och organisation, äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Eastlink AB
Org.nr: 556591-5336
Aktiebolaget ska utföra konsulttjänster inom data- och översättningsverksamhet, och företagsledning, ekonomisk analys och rådgivningen. Handel med högraffinerande metallprodukter, förvaltning av jord- och skogsbruksfasti ...
Eklöv Consulting AB
Org.nr: 556983-2883
Bolaget ska erbjuda och sälja konsulttjänster inom management och IT samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva grossistförsäljning, hemsidestillverkning och internethandel inom data och multimedia, samt ...
Fejde Invest AB
Org.nr: 556879-8739
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och bedriva konsulttjänster inom sjöfart-, industri-, jordbruk- och skogsnäringen samt därmed förenlig verksamhet.
GressLink AB
Org.nr: 556768-2694
Bolagets verksamhet ska vara att erbjuda konsulttjänster inom verksamhets- och systemutveckling och driftsarkitektur, till- handahålla internetbaserade tjänster och driva därmed förenlig verksamhet till ovan nämnda inrik ...
HBM Teknikgruppen AB
Org.nr: 556740-6060
Aktiebolagets verksamhet ska vara fastighetsförvaltning och tillhörande konsulttjänster såsom brandskydd, el, vvs, ventilation, styr- och regler och byggnationsarbeten, fastighet och markprojektering, uthyrning av maskin ...
jLab Consulting AB
Org.nr: 556898-7464
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT och multimedia såsom rådgivning, projektledning, systemarkitektur, systemering, programmering samt därmed förenlig verksamhet.
Joccun Villaproduktion AB
Org.nr: 556506-4655
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av tjänster och produkter. Tjänsterna skall vara konsulttjänster inom management, ekonomi, bygg och anläggning och produkterna skall vara relaterade till samma område som tjänsterna.
Jonas Krook Konsult AB
Org.nr: 559020-6214
Konsulttjänster inom områdena: - ekonomi, organisation och ledningsfrågor - administrativa tjänster inom fastighets- och bostadsområdet - fastighet- och bostadsinvestering - bostadsuthyrning - ritningstjänster inom bosta ...
Laudatur Projekt AB
Org.nr: 556701-8220
Föremålet för bolagets verksamhet är köp, förädling och försäljning av fastigheter och bostadsrätter, byggledning, totalentreprenad och konsulttjänster inom byggnation, handel med fritidsbåtar och bilar och därmed förenl ...
Marie Lundvall AB
Org.nr: 556605-4895
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, utföra konsulttjänster inom fastighetsbranschen, byggnadsverksamhet, inredning, bohagsflytt, flyttstädning och därmed förenlig verksamhet.