Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Enköping

Bokföringsbyrån i Enköping AB
Org.nr: 556739-0793
Bolagets verksamhet ska vara att bolaget ska utföra konsulttjänster inom redovisning, ekonomi- och organisation samt juridik och skatter, äga och förvalta värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ha ...
DCD Racing AB
Org.nr: 556850-7007
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, distribution och försäljning av radiostyrda modeller och tillbehör för radiostyrda modeller. Konsulttjänster inom media samt elektronik- och mjukvaruutveckling samt därmed förenlig ve ...
DEKKO AB
Org.nr: 556803-3426
Bolaget ska utföra dekoration av butiksmiljöer, konsulttjänster i marknadsföring samt utbildning i dekoration och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
ENA Miljökonsult AB
Org.nr: 556524-1162
Bolaget skall utföra mättjänster inom miljö och energi samt sälja och tillverka mätutrustning, konsulttjänster inom miljö och energi samt utbildning i anslutning härtill ävensom idka därmed fören lig verksamhet.
Energy Procure Consult Sweden AB
Org.nr: 556785-0515
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom områdena kommersiell rådgivning, kraftverksteknik, projektledning samt datautveckling mot kraftverksbolagen i Europa, myndigheter, kommunala och statliga bolag inom Sverige samt f ...
Event City Sweden AB
Org.nr: 556743-2371
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning med värdepapper och fast egendom (fastigheter), marknadsföring av - och affärsutveckling av samt bedrivande av konsulttjänster inom musik, event- och nöjesindustrin, handel med ...
Event City Sweden Holding AB
Org.nr: 556833-1176
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning med värdepapper och fast egendom(fastigheter), marknadsföring av- och affärsutveckling av samt bedrivande av konsulttjänster inom musik, event- och nöjesindustrin, handel med lö ...
Event City Sweden KB
Org.nr: 916513-5279
Bolaget ska bedriva handel, äga och förvalta värdepapper och fast egendom (fastigheter), marknadsföring av - och affärsutveckling av samt bedriva konsulttjänster inom musik, event- och nöjesindustrin, handel med lös egen ...
Gotling System AB
Org.nr: 556924-3685
Konsulttjänster inom IT och systemutveckling.
Keep Calm Web AB
Org.nr: 559003-8252
Bolaget ska erbjuda helhetslösningar inom webbproduktion, sökmotoroptimering, affärsutveckling, utbildnings- och konsulttjänster i anslutning därtill, eventarrangemang samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Konsult Berth Johansson AB
Org.nr: 556593-7702
Bolaget skall bedriva verksamhet genom agentur och försäljning av hår- hud- och skönhets produkter och utrustning till frisörsalonger, ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt försäljning av konsulttjänster inom ekon ...
Lidén Data Gruppen AB
Org.nr: 556503-2017
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom ADB-området samt uthyrning av maskiner och inventarier inom ovanstående, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lidén Invest AB
Org.nr: 556563-1982
Bolaget skall utveckla och sälja tjänster inom data och administration, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, bedriva entreprenad- och grävverksamhet, projektledning inom entreprenadverksamhet, konsulttjänster a ...
Mats Loberg Konsult & Förvaltning AB
Org.nr: 556656-0792
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter samt erbjuda konsulttjänster inom fastighetsrelaterade områden såsom exempelvis förvaltning, uthyrning, projektledning och försäljning etc. Bolaget skall även förvalta ägarin ...
MECO AB
Org.nr: 556896-4232
Konsulttjänster för skogsindustrin med fokus på kemisk massa.
MiH Redovisning AB
Org.nr: 559025-0014
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom redovisning, skatter och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Milunit AB
Org.nr: 556764-6038
Bolagets verksamhet ska vara att leverera konsulttjänster inom IT-området.
Mix Kompetens AB
Org.nr: 556835-9391
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT, management, ekonomi, och logistik och därmed förenlig verksamhet.
MSAADE Consulting AB
Org.nr: 556857-5053
Aktiebolagets verksamhet kommer att utföra konsulttjänster inom företagsledning och administrativa tjänster nationellt och internationellt. Äga och förvalta värdepapper och fastigheter.
Mälardalen It-spine AB
Org.nr: 556885-8921
Aktiebolaget ska bedriva specialistkompetens inom ryggkirurgi och traumatologi. Konsulttjänster och utbildningar inom medicinsk informatik, ledarskap, projektledning, it-strategier, verksamhetsutveckling, medicinska bedö ...