Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Ekerö

3R Rask Rapport & Redovisning AB
Org.nr: 556937-8028
Företaget tillhandahåller konsulttjänster inom ekonomi, redovisning och rapportering.
3T Distribution HB
Org.nr: 969749-5456
Distribution av livsmedel. Konsulttjänster åt distributionsföretag inom livsmedelsbranschen.
Assentra Consulting AB
Org.nr: 556961-1394
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, marknadsföring, konceptutveckling och strategisk affärsplanering. Företaget ska även erbjuda produktion av marknadsmaterial och övriga reklambyråtjäns ...
Athis HB
Org.nr: 969752-5096
Konsulttjänster inom sälj och marknadsföring. Guidade båtturer i Stockholms skärgård.
Auraria HB
Org.nr: 969606-1796
Värdepappershandel, konsulttjänster inom medicin och data samt därmed förenlig verksamhet.
Awafin AB
Org.nr: 556755-0412
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT samt försäljning av programvara samt förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Benneth Carlsson Consulting AB
Org.nr: 559019-8684
Konsulttjänster inom områden som organisation, ledarskap, personal och HR.
Bergboken AB
Org.nr: 556870-4638
Konsulttjänster inom bergteknik, och bok- och biblioteksverksamhet.
BRA VAL SVERIGE AB
Org.nr: 556606-9588
Bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla konsulttjänster inom IT, kommunikation och management samt försäljning av telekommunikationstjänster och utrustning.
Bravur modeller KB
Org.nr: 916458-8841
Service- och konsulttjänster till arkitekt och konsultföretag. Handel och marknadsföring av miljöprodukter. Produktion och försäljning av konstverk. Musikproduktion och försäljning av musik. Arrangemant av konserter och ...
Bros Cooperate AB
Org.nr: 556641-3034
Föremå för bolagets verksamhet är att hyra ut personal till främst dagligvarubranschen, konsulttjänster till främst dagligvarubranschen samt därmed förenliga verksamheter.
Bärkassen Widman & Liljedal AB
Org.nr: 556833-1382
Bolaget skall handla, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, sälja konsulttjänster inom marknadsföring och ekonomi. Utöver ovanstående skall bolaget förvalta och hyra ut hus, fritidshus, bilar, båtar, hästar, ver ...
C Light Ekerö AB
Org.nr: 556908-7256
Bolaget skall bedriva friskvårdsverksamhet och konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
D I F U M AB
Org.nr: 556656-9660
Bolaget skall äga, utveckla och förvalta fastigheter, företag och projekt samt äga och förvalta aktier och andelar i andra företag samt annan härmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamheter kan bedrivas såväl direkt so ...
Decurro Consulting AB
Org.nr: 556616-3258
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster för implementering av affärssystem avsedda för administration, logistik och uppföljningar samt därmed förenlig verksamhet.
Ekerö Kraft Bygg AB
Org.nr: 556845-2410
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, nybyggnation och renovering samt konsulttjänster inom byggnation och därmed förenlig verksamhet.
Exploranden AB
Org.nr: 556420-5176
Bolaget skall bedriva förmedling och värdering av företag och näringsfastigheter. Uthyrningsverksamhet avseende lokaler, lägenheter och fastigheter i och utanför Sverige. Besiktningar, värdering samt uthyrning av båtar i ...
Franzel Consulting AB
Org.nr: 556892-2388
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsulttjänster inom human resource området samt därmed förenlig verksamhet.
Gast-Group Scandinavia AB
Org.nr: 556783-0392
Bolaget ska bedriva handel med kläder och erbjuda konsulttjänster inom försäljningsområdet för sport- och fritidsartiklar'kläder samt eventverksamhet avseende skid- och sjöaktiviteter.
IPM Jerry Ståhlberg AB
Org.nr: 556618-3264
Bolaget skall bedriva handel med möbler, fordon, värdepapper, anordna bilsportarrangemang, säljta konsulttjänster inom projektering, inredning och marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.