Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Bjärred

Andersson Economics HB
Org.nr: 969753-1136
Konsulttjänster med inriktning mot avancerade ekonomiska kalkyler och prognoser.
Andreas Johannesson AB
Org.nr: 556868-7940
Bolaget ska bedriva försäljning och tillhandahållande av konsulttjänster inom företagsledning samt inom konsumentvaruindustrin, styrelseuppdrag inom tidigare nämnda områden samt handel med värdepapper och därmed förenlig ...
Atelier 01 arkitektur AB
Org.nr: 556306-1851
Bolaget skall bedriva arkitektbyråverksamhet inkluderande stadsplanering och inredningsverksamhet samt därmed sammanhängande forsknings- och konsulttjänster ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äv ...
Brinkagården Ventures AB
Org.nr: 556910-8250
Bolaget skall bedriva investeringsverksamhet, postorder och internethandel med rabattkuponger och designade tillbehör till mobiltelefoner, samt konsulttjänster inom dessa områden, samt därmed förenlig verksamhet.
Carl Jonson AB
Org.nr: 556822-6848
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom management och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper.
Creative Friends AB
Org.nr: 556919-2007
Bolaget ska bedriva digital fullservicebyrå som tekniskt, designmässigt och affärsstrategiskt hjälper företag skapa digitala lösningar för webb och mobila enheter samt konsulttjänster inom IT, ekonomi eller management.
Drott Development AB
Org.nr: 556900-5852
Aktiebolaget ska bedriva forskning, utveckling av läkemedel och medicinteknisk utrustning och erbjuda konsulttjänster inom affärsutveckling och innovationsstöd samt äga och förvalta aktier och andelar i bolag inom läkeme ...
Greenlife Net Sweden AB
Org.nr: 556686-9383
Föremålet för bolagets verksamhet är tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital kommunikation samt försäljning och installation av IT relaterade tjänster. Import och export av informationstekno ...
Helmer Hagman Holding AB
Org.nr: 556692-6662
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom IT med inriktning på affärsutveckling, management, personlig utveckling samt kapitalförvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksa ...
Huvudverket Konsult & Finans AB
Org.nr: 556854-0578
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom ekonomi, administration, e-commerce och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Intfang Norraender Tilraume Evropri Rétt Netföng Eftir Thvi (INTERNET) HB
Org.nr: 969671-2414
Försäljning av nätverksprodukter samt konsulttjänster inom databranschen.
Johan Gulliksson AB
Org.nr: 556883-2850
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT och produkt- utveckling av mobila applikationer och tjänster. Bolaget ska bedriva licensiering, teknisk utveckling, produktutveckling, tekniska konsulttjänster och handel ...
JP DOC CONSULT AB
Org.nr: 556836-5612
Aktiebolaget ska bedriva medicinska konsulttjänster, friskvård, utbildnings- och föreläsningtjänster inom medicin, handel med värdepapper, samt äga och förvalta fast egendom.
Justaclick AB
Org.nr: 556635-2885
Bolaget skall leverera webbaserade IT lösningar och konsulttjänster, utveckla webbaserade applikationer för egen affärsverksamhet, bedriva försäljning av kläder via e-handel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Logify AB
Org.nr: 556929-4571
Företaget ska sälja konsulttjänster till mindre och medelstora företag med fokus inom supply chain, affärsutveckling och informationshantering samt utöva handel med värdepapper.
Lund Computer Consulting AB
Org.nr: 556731-1286
Bolagets verksamhet ska vara att sälja konsulttjänster, huvudsakligen inom programmering, telecom och datacom, ASIC-utveckling, samt utveckla och marknadsföra egenutvecklad programvara och därmed förenlig verksamhet. Bol ...
Merital AB
Org.nr: 556834-5515
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom industriteknik, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Milbus AB
Org.nr: 556904-4117
Konsulttjänster inom ekonomi och juridik samt avseende företags organisation. Handel med fastigheter och värdepapper.
Nordh Partnership AB
Org.nr: 556933-6588
Företaget skall sälja konsulttjänster inom försäljning, kundservice, human resources, change management och affärsutveckling.
Parlebo AB
Org.nr: 556872-8207
Bolaget ska bedriva försäljning av inredningsprodukter för inne- och utomhusmiljöer samt erbjuda konsulttjänster inom affärsutveckling och grafisk design.