Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Älvsjö

AB Årsta Bygg och Entreprenad
Org.nr: 556741-3629
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster inom bygg och plattsättning samt utbildning och konsulttjänster inom ovanstående område samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel me ...
ACTIVATOR Lyftteknik AB
Org.nr: 556252-7217
Bolaget skall bedriva handel och konsulttjänster inom verkstadssektorn, samt därmed förenlig verksamhet.
Advancer Consulting AB
Org.nr: 556922-5930
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT, management och rekrytering, försäljning av hård- och mjukvara och multimedia, köpa, förvalta och sälja fast och lös egendom (såsom värdepapper), samt därmed förenliga verksamh ...
AB Svanshall
Org.nr: 556352-9501
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom redovisning och företagsekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Alfa Svan AB
Org.nr: 559003-3105
Bolaget ska äga och förvalta andelar i bolag, och andra värdepapper. Bolaget ska även tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, management och rekrytering.
Amendere AB
Org.nr: 556912-3820
Aktiebolaget ska bedriva hantverkstjänster inom bygg- och inredningslösningar, design, produktutveckling och tillverkning inom möbel och inredningssektorn och konsulttjänster inom bygg-, fastighets- och datasystemsutveck ...
Anders Vänman Management AB
Org.nr: 556792-6570
Bolaget ska sälja konsulttjänster, företrädesvis inom tele-, data- och mekaniska branschen, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Angalia AB
Org.nr: 556565-6583
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom medieområdet, såsom granskning, analys och information, inom dataområdet, såsom utveckling och programmering, förmedling och försäljning av programvaror, förvalta värdepa ...
ANS Säkerhet AB
Org.nr: 556347-4617
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom säkerhetsområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aurego AB
Org.nr: 556944-5504
Konsultverksamhet inom försäljning och management på uppdrag av svenska och utländska företag. Bolagets ska även bedriva internethandel, försäljning, import, export, utveckling av produkter inom hemelektronik, it, säkerh ...
Autonoma System i Stockholm AB
Org.nr: 556768-3221
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar, samt därmed förenlig verksamhet inklusive kapitalförvaltning och rådgivning. Bolaget skall idka förädling av mindre företag och därtill erbjuda konsulttjänster och persona ...
Avatec Solutions AB
Org.nr: 556981-5169
Tillhandahålla konsulttjänster med spetskompetens inom teknisk säkerhet till installatörer i Norden. Tjänsterna omfattar tekniska säkerhetslösningar samt marknadsföring av säkerhetsprodukter.
BFC Sales AB
Org.nr: 556986-3920
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av restaurangutrustning samt erbjuda konsulttjänster inom restaurangbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Bo Holmstedt Consulting AB
Org.nr: 556625-0048
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom IT och Telecom, företrädesvis avseende mjukvarukonstruktion, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bravero AB
Org.nr: 556960-5024
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT, management, utbildning och rekrytering, försäljning av hård- och mjukvara och multimedia, samt därmed förenliga verksamheter.
Calind Byggkonsult AB
Org.nr: 556560-8303
Bolaget skall bedriva verksameht i byggbranschen och utföra konsulttjänster som projekteringsledning, projektering-konstruktion. Upprättande av bygghandlingar, programhandlingar, ram- beskrivningar och byggbeskrivningar ...
Capiano AB
Org.nr: 556964-0609
Konsulttjänster och förvaltning av fastigheter och kapital, samt fototjänster.
Ceek AB
Org.nr: 556978-0322
Bolaget skall bedriva verksamhet genom att utveckla, paketera och tillhandahålla positioneringstjänster och betalningslösningar för privat- och företagsmarknaden inklusive drift och support. Bolaget skall också ta fram, ...
Certum Consulting AB
Org.nr: 556883-9699
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster avseende organisations- och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Close to Market Analytics Sweden AB
Org.nr: 556870-6807
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom telekomindustrin.