Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Åkersberga

1903 Consulting AB
Org.nr: 556993-0737
Konsulttjänster inom sälj- och affärsutveckling
Aeroconsult Viken AB
Org.nr: 556986-9273
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom flygbranschen såsom flygbesättning, instruktörs- samt lärartjänster. Vidare ska bolaget bedriva bygg- och anläggningsarbeten samt trädgårds- skötsel, dykuppdrag, sjötransport ...
Agapo AB
Org.nr: 556639-8508
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom företagsledning, organisationsutveckling och individutveckling, socialt ansvarsfullt företagande, miljö, intern och extern kommunikation, livsstilsfrågor och hälsa för företag, ...
Alloggi Konceptutveckling AB
Org.nr: 556854-0727
Bolagets verksamhet riktar sig primärt till företag och organisationer inom utbildning och forskning samt vård och omsorg. Tjänsterna omfattar konsulttjänster för kompetens- utveckling inom ledar- och föräldrarskap, indi ...
applied information management i Sverige AB
Org.nr: 556472-5892
Bolagets verksamhet skall vara inriktat på verksamhetsutveckling av svenska företag inom den tillverkande industrin genom ut- nyttjade av modern informationsteknologi. Bolaget skall till- handahålla kvalificerade konsult ...
ATOP Consulting AB
Org.nr: 556470-3956
Bolaget bedriver - Datautbildning - Konsulttjänster inom data - Uthyrning av arbetsmaskiner - Friskvårdsutbildningar - Försäljning av pedagogiska verktyg och därmed förenlig verksamhet.
Bioswed Scientific AB
Org.nr: 556664-0792
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom företagsutveckling samt utveckling av produkter inom vårdsektorn. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bjeld AB
Org.nr: 556405-8492
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom data samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även sälja konsulttjänster vid anläggande och design av träningsträdgårdar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bromanco Björkgren AB
Org.nr: 556298-0036
Bolaget skall bedriva tillverkning, import och export samt försäljning av elinstrument, elisolation, elkomponenter och elektronikmaterial samt utföra konsulttjänster inom samma område, att bedriva finansverksamhet utan a ...
Budell Consulting AB
Org.nr: 556547-0175
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster med systemutveckling och projektledning inom data och elektronik, bedriva affär och ut- hyrningsverksamhet inom båtbranschen, bedriva handel med värde- papper. Bolaget har dessutom f ...
Candert Communication AB
Org.nr: 556956-1920
Företaget kommer att sälja konsulttjänster inom främst kommunikation och marknadsföring. Det involverar även utveckling av koncept och genomförande av projekt. I konsulttjänsterna ingår även projektledning och projektadm ...
Cerebella AB
Org.nr: 556973-4105
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom ledning, styrning och affärsutveckling samt förvalta och bedriva handel med värdepapper.
Concombre AB
Org.nr: 556824-8073
Bolaget ska utföra konsulttjänster samt import av varor inom restaurang-, fiske- och jaktnäring. Bolaget kommer även att utföra catering och fotografiska uppdrag inom ovan nämnda områden där matfotografi, fiske och jakt ...
East Coast Brewing AB
Org.nr: 559003-1349
Bolaget skall utveckla, tillverka samt bedriva handel med öl och andra drycker samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva utbildning och tillhandahålla konsulttjänster inom ämnet dryckestillverkning.
Ekonomistubben AB
Org.nr: 556975-0085
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomiområdet och därtill förenlig verksamhet.
Embeddiq Teknik AB
Org.nr: 556626-1391
Bolaget skall utveckla, marknadsföra och sälja produkter baserade på programvara, samt tillhandahålla konsulttjänster och liknande uppdrag inom området.
Emvege AB
Org.nr: 556763-5502
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildnings- verksamhet inom IT-teknik, sälj- och projektledning, affärs- utveckling och personlig utveckling samt erbjuda konsulttjänster till anordnare av event och före ...
EnterpriseIT Consulting Sweden AB
Org.nr: 556936-3368
Konsulttjänster inom IT och verksamhetsutveckling
Fahab AB
Org.nr: 556913-9222
Hushållsnära tjänster tex. städning, matlagning. Uthyrning av personal, bemanning. Bygg och trädgårds tjänster. Utbildning och kursverksamhet. Konsulttjänster inom företagsledning och försäljning.
Futential AB
Org.nr: 556662-3517
Bolaget skall bedriva tjänster, konsulttjänster och produktutveckling inom strategi, IT, foto och bildbehandling, samt bedriva verksamhet inom fastighets- och värdepappershandel och ävensom idka därmed förenlig verksamhe ...