Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Sundsvall

AB SVENSK VÄRME
Org.nr: 556738-2873
Bolaget ska tillverka, marknadsföra och installera utrustning för rening och optimering av energisystem med miljöriktiga produkter i enlighet med bolagets egna framtagna koncept inom fastigheter samt därmed förenlig verk ...
AB Säterberget Invest
Org.nr: 556631-9587
Bolaget skall bedriva uthyrning av maskiner och inventarier inom transportnäringen. Handel med fastigheter, aktier och andra värdepapper, handel med reklamartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB TAKTIK SWEDEN
Org.nr: 556664-6088
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom ledarskapsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
AB Äpplet & Spiran
Org.nr: 556510-9898
Bolaget skall bedriva konsultationer inom administration och ekonomi, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag.
AC Burman Konsult AB
Org.nr: 559024-9453
Konsultationer inom socialtjänstens myndighetsutövning.
Adal AB
Org.nr: 556691-1367
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och projektledning inom elektronikutveckling samt erbjuda produktutvecklingstjänster i form av elektronikkonstruktion, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AdAlfa AB
Org.nr: 556693-3346
Bolaget skall bedriva IT- och verksamhetskonsult samt handel med fastigheter och värdepapper.
Adeator Group AB
Org.nr: 556609-2705
Bolaget skall som holdingbolag äga, styra och utveckla verksamheten i koncernen, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet
ADL Creativa AB
Org.nr: 556656-0834
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsantikvariskt område, samhällsplanering och besläktade verksamheter, samt kulturinriktad upplevelseverksamhet.
Advokatfirman Hans Fritzheimer AB
Org.nr: 556849-2473
Aktiebolaget skall bedriva advokatverksamhet.
Aha Invest AB
Org.nr: 556985-0034
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende att, direkt eller indirekt, sälja och administrera spärrtjänster knutna till säkerhet och därmed förenlig verksamhet.
Ahlströms Marknadskommunikation AB
Org.nr: 556294-5021
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet samt utbildning inom informations-, kommunikations-, journalistik- och massmediasektorerna samt bedriva handel med och förvalta konst och värdepapper. Bolaget skall även bedri ...
Aktiebolaget Akribi Kemikonsulter
Org.nr: 556376-5097
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom kemi och övrig naturvetenskap, import, tillverkning och försäljning av kemiska produkter och produkter med anknytning till det kemi-tekniska området samt idka d ...
Aktiv Organisation i Sundsvall AB
Org.nr: 556269-4488
Bolaget skall bedriva konsultation inom chefledarutbildning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Akzel AB
Org.nr: 556805-1501
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet samt informations- och metodutveckling inom IT-branschen, vidare ska bolaget bedriva utveckling och försäljning av datorprogram samt därmed förenlig verksamhet.
Almorena Capital International AB
Org.nr: 556903-5917
Föremål för verksamheten är att bedriva internationell affärsutveckling riktat mot mindre och medelstora företag. Investera i finansiella instrument, med särskild inriktning på olika typer av lån och skuldebrev utfärdade ...
Ampicon AB
Org.nr: 556877-4193
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt hålla föredrag inom nämnda områden, bedriva undervisning inom naturvetenskapliga ämnen samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig ...
Anders Strandberg Management AB
Org.nr: 556985-5306
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom projekt- och projekteringsledning, beställarstöd, organisationsförändringar, energiutredningar, coaching samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel och ...
Anette Lund Contexto AB
Org.nr: 556848-6335
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningstjänster inom antikvariska områden såsom bebyggelse, kulturmiljö och kulturarv, samhällsplanering, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Anna & Victoria Sundsvall AB
Org.nr: 556945-3722
Bolaget skall förvalta lös och fast egendom, vård och omsorg för äldre personer, hushållsnära tjänster, reparationsarbete, så som lättare reparationer och underhåll inom hem och fastighets- näringen, översättning och tol ...