Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Södertälje

A-L Henriksson HR AB
Org.nr: 556965-9393
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom HR-området, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB Actuator
Org.nr: 556512-3246
Bolaget skall bedriva ekonomisk och administrativ konsult- verksamhet inom detaljhandeln ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Arbetskonsulterna i Sverige
Org.nr: 556872-0188
Bolaget ska bedriva kvalificerade konsulttjänster inom företagsrådgivning, utbildning, jobbcoachning och kompetens- utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
AB CQL Research
Org.nr: 556614-3623
Bolaget skall bedriva konsultation och projektuppdrag på basis av folkhälso- och samhällsvetenskap samt psykologi, särskilt hälso- och arbetspsykologi. Uppdragen kan gälla utvärdering, forskning, utredning, utbildning, k ...
AB Pelmaq
Org.nr: 556586-0086
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom ekonomi, ledarskap och organisation, investering och handel med värdepapper.
AB Ritningsgranskarna XYZ
Org.nr: 556893-2072
Aktiebolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom industriteknik.
ACATRAIN AB
Org.nr: 556929-5495
Bolaget skall inom området informationsteknologi (IT) bedriva konsult,- distributions-, försäljnings,- samt utbildningsverksamhet för interaktiva tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet.
ACRUX Konsult AB
Org.nr: 556803-6023
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg, anläggning och miljö, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och därmed förenliga verksamheter.
Acteva AB
Org.nr: 556755-6641
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena telekommunikation, informationsteknologi och elektronik.
AFFÄRSKAPITAL SUNDBERG HANDELSBOLAG
Org.nr: 916605-9825
KONSULT INOM FÖRETAGSLEDNING OCH UTHYRNING AV MASKINER OCH INVENTARIER
Aktiebolaget Aston Verktyg
Org.nr: 556281-6495
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad samt tillverkning och försäljning av verktygs- och specialmaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Styrhytten
Org.nr: 556329-9642
Bolaget skall bedriva teknisk utveckling och handel inom transport- och bilbranschen, äga och förvalta samt bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alf Eriksson Fastighetskonsult AB
Org.nr: 556742-6837
Bolaget ska bedriva rådgivning inom fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
ALFO Support AB
Org.nr: 556474-7243
Bolaget skall bedriva bokförings- och redovisningsverksamhet och annan konsultverksamhet inom teknik, VVS, reklam och IT lösningar men även konsultationer inom administrativ databehandling, även farmartjänst, import, exp ...
Altanisten AB
Org.nr: 556873-7398
Administrativ konsultverksamhet. Utförande av snickeri- och enklare byggnadsarbeten. Fotografering och fotoredigering samt därmed förenlig verksamhet.
AMERIT Konsult AB
Org.nr: 556785-0911
Bolaget skall bedriva managementkonsultverksamhet och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Anbiphre Consulting AB
Org.nr: 556895-4340
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom företagsledning, verksamhetsutveckling, marknadsföring samt internationell handel med producentprodukter av typen mätinstrument, ventiler och pumpar till proces ...
Anders Bruse Infrastructure Management Development AB
Org.nr: 556667-4346
Bolaget skall bedriva företrädesvis konsult- och service- verksamhet inom områdena organisations- och verksamhetsutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Anders Johnsson Byggkontroll i Södertälje AB
Org.nr: 556373-2352
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultativ verksamhet, mottaga , tillhandahålla och utföra tjänster inom området byggverksamhet samt bedriva handel med fast och lös egendom, företrädesvis i ...
Anders Lago AB
Org.nr: 556894-5421
Bedriva rådgivnings- och uppdragsverksamhet kring entreprenörskap och management, äga och förvalta aktier, lös och fast egendom, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.