Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Norrköping

2958 Söderstadens Invest AB
Org.nr: 556883-7933
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
2PD Engineering AB
Org.nr: 556960-1866
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom process- industrin med avseende på energi och miljö, försäljning av varor och tjänster inom segmentet samt därmed förenlig verksamhet.
3T Projekt AB
Org.nr: 556901-4888
Konsultverksamhet med inriktning på projektledning samt hushållsnäratjänster (trädgårdsskötsel, kyrkogårdsförvaltning och städning).
4 st Käcker AB
Org.nr: 556917-0383
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom metallindustrin med inriktning på aluminium samt konsultverksamhet inom arbets terapi. Bolaget skall även bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner och därmed förenlig verks ...
7402 KONSULT/CATERING HB
Org.nr: 969768-4778
Cateringsverksamhet, tillaga mat på olika festivaler och marknader. Även festarrangör där musik och mat ingår. Butiksservice med uppdrag för företag i butiker såsom plocka varor, reklam, städning, riving av inredning och ...
A Wallin Consulting AB
Org.nr: 559005-2139
Konsulttjänster, rådgivning (management, ekonomi och teknik för energi- och pappersbranscherna) samt värdepappershantering.
A.N Holding AB
Org.nr: 556226-6337
Bolaget skall bedriva handel i aktier,äga och förvalta fast egendom, konsultverksamhet inom företagsledningsfrågor samt idka därmed förenlig verksamhet.
A.Sandell Engineering AB
Org.nr: 556857-1664
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom teknikutveckling, elkonstruktioner, elinstallationer, elteknik, projektering, produktutveckling, kontroll och besiktning, dokumentation av elanläggningar, tekniska utrednin ...
A.V.O. Föreläsning & Konsult KB
Org.nr: 969754-3396
Föreläsning, författarverksamhet, matlagning, kafé & restaurang verksamhet, catering och därtill hörande verksamhet. Konsultverksamhet inom trädvård, matlagning, rehabilitering och personlig coachning.
A2 H Byggteknik AB
Org.nr: 556440-2971
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen, förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
AB Byggkoordinator, GKAK
Org.nr: 556239-0947
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva byggledning, byggprojektering, byggentreprenader samt äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AB Capisco Science & Art
Org.nr: 556639-3285
Bolaget skall bedriva teknisk och vetenskaplig kommunikation i huvudsak i bild, såsom illustrationer, presentationer och informationsmaterial. Illustrationer och teckningar för publicering ingår som en del av verksamhete ...
AB Tak & Fasadtvätt Sverige
Org.nr: 556884-8625
Konsult inom tak och fasadtvätt, konsult inom försäljning av profilkläder. Bedriva truckutbildningar.
Abach HR Consulting AB
Org.nr: 556820-0116
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom HR, coachning, rekrytering och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Absent Friends Care AB
Org.nr: 556774-7349
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom demens och äldrevård samt därtill hörande verksamhet och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Accordi AB
Org.nr: 559035-4667
Konsultverksamhet - inköp, förhandling, upphandling.
Acumino AB
Org.nr: 556819-9151
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva IT-konsult- verksamhet, programvaruutveckling, utbildning, fotografering och därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget kunna äga och förvalta värdepapper och därm ...
Advan Ekonomistyrning AB
Org.nr: 556896-4034
Konsulttjänster inom ekonomistyrning, bokföring och redovisning. Uthyrning av underkonsulter inom bokföring, redovisning och ekonomistyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Affärsteamet LTB AB
Org.nr: 556885-8657
Bolaget ska självt eller genom att äga aktier i andra aktiebolag tillhandahålla och utveckla kompetens i arbetslivet på alla nivåer i alla branscher och i alla åldrar i form av seniorer, mentorer, coacher och koordinator ...
AH Kristiansson konsult AB
Org.nr: 556998-2399
Arbeta med utveckling av individ, grupp, organisation och ledarskap, och därmed förenlig verksamhet.