Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Nacka

360 Lotta Schlingmann Kommunikation AB
Org.nr: 556960-3771
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, försäljning och marknadsföring, främst inom TV-branschen, samt idka därmed förenlig verksamhet.
5S Innovation HB
Org.nr: 969736-5865
Försäljning, marknadsföring och konsultering inom vattenbesparing, energibesparingar och vattenrening. Montering och service av ovanstående produkter. Verksamhet, rådgivning föreläsningar, föredrag, workshops och liknan ...
A&C Creative Design AB
Org.nr: 556977-7864
Bolaget ska bedriva detaljhandel samt konsult- och representationsverksamhet inom mode, skönhetsprodukter, och marknadsföring. Bolaget ska även sälja varor av sitt eget märke och vara auktoriserad återförsäljare för samt ...
A. Grand Edition 13 AB
Org.nr: 556763-6633
Bolagets ska bedriva förlagsverksamhet, galleriverksamhet, designverksamhet främst inom böcker och nyttoföremål, samt därmed förenlig verksamhet.
AB Hundra Gubbar
Org.nr: 556918-1117
Bolaget ska bedriva illustration, manusproduktion, reklamproduk- tion, utbildning, redovisning och ekonomisk konsultverksamhet.
AB OligoPÅL
Org.nr: 556924-0525
Bolaget ska bedriva rådgivning inom schakt, grundläggning, byggledning och byggkontroll, äga och förvalta aktier och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AB Walldén Konsultation
Org.nr: 556934-8351
Konsultation, Handledning, psykoterapeutisk behandling,
Abanico Sailing Team & Event HB
Org.nr: 969692-0025
Utbildning, föredrag och teambuilding event inom segelsport.
Abena Marknadsinformation AB
Org.nr: 556270-6787
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende marknadsföring, ekonomisk planering, försäljning av reklamartiklar samt äga och förvalta värdepapper, ädelmetaller ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ABT Project AB
Org.nr: 556638-7188
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom el-, tele- och databranschen, företrädesvis avseende hård- och mjukvara, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ACC Glasrådgivare AB
Org.nr: 556343-2052
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende glasade konstruktioner, ge neutral och opartisk rådgivning om glasade konstruktioner, - överglasade rum, glasfasader m m, - omfattade alla tekniska aspekter såsom konstruk ...
Account on us AB
Org.nr: 556213-3388
Bolaget skall bedriva rådgivning och entreprenadverksamhet inom mark och fastighet, rådgivning och konsultverksamhet gentemot företag och organisatioiner avseende omvärldsanalys, strategisk utveckling inom affärsverksamh ...
Accture AB
Org.nr: 556773-4198
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, konsultverksamhet och bemanning inom restaurang- och caféverksamhet samt tillverkning och försäljning av livsmedel.
Acumen Associates AB
Org.nr: 556611-8088
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom strategi och företagsutveckling samt verksamhet inom kommunikation och information. Bolaget får köpa, sälja och förvalta värdepapper och fast egendom.
ADAPT Arbetsmiljökonsult AB
Org.nr: 556645-8997
Aktiebolagets verksamhet skall vara att: 1) Tillhandahålla konsultativa tjänster inom arbetsmiljöområdet, med huvudsakligt fokus på säkerhetsfrågor. Detta skall bland annat ske genom utbildningsinsatser, utredningsarbet ...
Addera Dividera AB
Org.nr: 556665-9602
Aktiebolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom servicebranschen (hotell, restaurang, detaljhandel), redovisning, bolagsadministration samt därmed förenlig verksamhet.
Advino AB
Org.nr: 556723-4975
Bolaget ska bedriva författarskap och därmed förenlig verksamhet, konsultverksamhet inom företagsledning och strategi, innovationsverksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verk- samhet.
AKK o v Förvaltning AB
Org.nr: 556561-5027
Bolaget skall bedriva rådgivning och handel med konst och antikviteter även rådgivning inom kapitalförvaltning. Konsultverksamhet inom medicin samt konsultuppdrag avseende behandlingstjänster inom området konsultverksamh ...
Aktiebolaget Sifferpost
Org.nr: 556224-6693
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i företagsfrågor, förvalta och äga värdehandlingar samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Tonviken
Org.nr: 556921-7374
Bolaget skall bedriva verksamhet inom IT området i form av konsultativa tjänster såsom rådgivning och verksamhetsutveckling samt äga och förvalta fast och lös egendom.