Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Knivsta

3b Trading and Development AB
Org.nr: 556939-5196
Bolagets verksamhet består av organisations- och affärs- utveckling, projektledning, marknadsföring och försäljning av konsument och medicintekniska produkter samt konsultverksamhet inom dessa. Företaget ska även bedriva ...
A.P.V. Consult AB
Org.nr: 556709-2530
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och projektledning främst inom byggområdet, konsultverksamhet inom vård och omsorg samt försäljning och utveckling av tjänster kring IT-drift. Hosting oc ...
Academigården Täby AB
Org.nr: 556816-3595
Bolaget skall bedriva innovations-, affärs- och produktutveckling inom miljöteknik i egen regi eller genom konsult och riskkapital samt därmed förenlig verksamhet.
ACANOVA AB
Org.nr: 556522-4036
Bolaget skall utföra mät- och processteknisk utveckling avseende produktion, kvalitetskontroll och förädling inom jordbruks-, skogsbruks- och livsmedelsnäringarna. Bolaget skall också utföra försäljning av framtagna prod ...
Adando Projekt AB
Org.nr: 556751-3154
Aktiebolagets verksamhet ska vara att leverera konsulttjänster inom verksamhetsstyrningsområdet samt strategisk hälsa dvs analys och utveckling av organisationer, processer, styrmodeller och systemstöd. Projektledning sa ...
AH Solutions AB
Org.nr: 556956-1805
Handel med entreprenadmaskiner och tillbehör samt konsulttjänster inom området företagsekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Alsike FastighetsAB
Org.nr: 556341-4043
Bolaget skall planlägga, förvärva, låta bebygga, förvalta och försälja fast egendom i Knivsta kommun samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ä ...
AmSvensk AB
Org.nr: 556761-9415
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara uppdragsutbildning i juridik, översättning av juridiska texter, publicering av juridisk litteratur, övrig juridisk konsultationsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom ...
Areca Information AB
Org.nr: 556542-0600
Bolaget skall arbeta med information och kommunikation främst om skog, skogsbruk och natur samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva kapitalförvaltning, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelsel ...
Arkitektur, Design & Egendomsvärdering (ADE-konsult) KB
Org.nr: 969708-5216
Byggnadsutformning, detaljplanering, design och fastighetsvärdering av lantbruksfastigheter.
Astroem Project AB
Org.nr: 559009-2929
Byggadministration, projekt- och byggledning Vårdadministration, medicinsk dokumentation Musik- och kulturarrangemang
ASUE AB
Org.nr: 556962-0676
Konsultverksamhet inom turism & affärsutveckling, förvaltning värdepapper, fastighetsförvaltning.
Atek Geoteknik AB
Org.nr: 556738-4309
Bolaget skall bedriva grundläggningsteknik, byggnationer inom väg och vatten samt därmed förenlig verksamhet.
Atek Mark & Miljö AB
Org.nr: 556633-0303
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende geoteknik, grundläggning, mark- och miljöteknik, utbildning och undervisning inom mark- och miljöteknik. Projektledning inom väg- och vattenbyggnad samt därmed förenlig ve ...
Avante Utvecklingskonsult AB
Org.nr: 556937-8762
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning och coaching i försäljning, personlig effektivitet, möteseffektivitet och grupputveckling samt konsultverksamhet inom Human Resources och därmed förenlig verksa ...
Balans & Utveckling i Norden ek. för.
Org.nr: 769625-6978
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dess medlemmar arbete. Syftet uppnås genom att föreningen via utbildning, projektverksamhet och konsultationer bidrar till förändr ...
BEJA ELECTRONICS HB
Org.nr: 916500-0150
KONSTRUKTIONS-, KONSULT- OCH AGENTURVERKSAMHET AVSEENDE ELEKTRONIK- OCH DATAPRODUKTER
BIFA besiktningar in focus AB
Org.nr: 556866-0095
Bolaget skall bedriva besiktningsverksamhet för fastigheter, konsultationer avseende byggnadsvård, byggnadskonstruktioner och fastighetsvård samt därmed förenlig verksamhet.
Birger Konsult AB
Org.nr: 556948-6268
Konsultverksamhet för verksamhetsutveckling.
BisCom Sweden AB
Org.nr: 556755-8662
Bolaget ska -bedriva konsultverksamhet inom försäljning och säljfrämjande åtgärder samt annonsverksamhet på internet, -bedriva data-, annons-, informations- och förlagsverksamhet, med inriktning på lantbrukare, lantbruk ...