Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Kista

AAC Global AB
Org.nr: 556527-3843
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom områdena översättning, datorprogram, tekniköverföring och publicering samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper och äga och förvalt ...
ABC Sales of Sweden AB
Org.nr: 559000-3231
Bolaget ska bedriva abonnemangsförsäljning inom telekom, tv, bredband och telefoniabonnemang.
Accellrate Mobile Infrastructure AB
Org.nr: 556881-2357
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom telekom och mobila nät. Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom mobil infra- struktur med inriktning på management-, finansiella- och tekniska-lösningar. I företagets ver ...
ACQU R.I.S Media och Security HB
Org.nr: 969765-2270
Utveckla, tillverka och försälja kameraövervakningssystem. Utveckla, tillverka och försälja dolda spaningsutrustningar. Utveckla, tillverka och försälja tillika hyra ut mediasystem.
Acreo Swedish ICT AB
Org.nr: 556534-9007
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom optik, elektronik och kommunikationteknologi och därmed besläktade områden bedriva teknisk-vetenskaplig forskning, utveckling och småserieproduktion samt tillhandahåll ...
Active Fiber Optics of Stockholm AB
Org.nr: 556950-9606
Aktiebolaget ska utföra konsulttjänster inom områdena teknologi och tillverkningsprocesser för, samt konstruktion av aktiva opto-elektriska komponenter för fiberoptisk data- och telekommunikation-
AddOn System & Management AB
Org.nr: 556386-9592
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management och informationshantering, framtagning av programvaruprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva finansieringsrörelse främst avseende le ...
Adicast Systems AB
Org.nr: 556648-7962
Bolaget skall bedriva produktions- och konsultverksamhet inom områdena ekonomi, utbildning, reklam, media, kommunikation, data- och teleteknik, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Adobe Systems Nordic AB
Org.nr: 556408-2161
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling och marknads- föring av mjukvara till datasystem, utbildnings- och konsult- verksamhet inom dataområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB
Org.nr: 556662-0786
Bolaget skall utföra utvecklingsarbete och produktion inom elektronik och mjukvaruindustri mot företrädesvis fordonsindustri, militärindustri och verkstadsindustri, bedriva handel med elektroniksystem inom ovanstående ve ...
Aidu HB
Org.nr: 916644-3953
HANDEL MED KLÄDER OCH SKOR SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET SAMT AFFÄRSFÖRMEDLARE GENTEMOT KINA
Aktiebolaget H. Tengblads Eftr.
Org.nr: 556074-4996
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultation inom produktionsekonomi samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Systemstöd Sverige
Org.nr: 556122-0798
Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att dels bedriva handel med huvudsakligen dataprogramvaror och datorutrustning dels idka konsultverksamhet inom ekonomi, informationsteknologi, organisation och management ...
Aktiebolaget Turgor
Org.nr: 556254-3701
Bolaget skall bedriva handel, marknadsföring och försäljning av databaser samt konsult- och serviceverksamhet med inriktning på ekonomi och finansiering, äga och förvalta värdepapper och andelar i andra bolag ävensom idk ...
Always be closing Consulting AB
Org.nr: 559020-1041
Aktiebolaget ska ha försäljning av telecom produkter samt tjänster inom marknadsföring.
ALX Industry2 AB
Org.nr: 556682-3265
Bolaget skall bedriva handel med datorer och kontorsmaskiner samt bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling ävensom äga och förvalta värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Ambientia Sweden AB
Org.nr: 556816-9642
Bolaget ska vara rådgivare avseende informationsteknik, val av datorbaserade system och program. Bolaget ska även tillhandahålla programvaror, konsult- och servicetjänster inom ADB-området, utveckla produkter inom område ...
Amlab Elektronik AB
Org.nr: 556575-7720
Bolaget skall bedriva uppdragsutveckling och konsultverksamhet inom elektronikbranschen med huvudinriktning mot försvarsindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Amplify Digital Stockholm AB
Org.nr: 556889-4900
Bolaget ska tillhandahålla helhetslösningar och konsultation inom informations- och kommunikationsteknik samt utveckla och erbjuda verktyg och metodik för nätverksbyggande och kontaktskapande genom fysisk och digital sam ...
Antmicro AB
Org.nr: 556982-6844
Bolaget skall bedriva dataprogrammering, datakonsultverksamhet ( utveckling av datasystem ), teknisk konsultverksamhet inom elteknik samt annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling.