Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Hudiksvall

AB Konsulterna A. A. Lindström
Org.nr: 556914-7019
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena organisation, ekonomi, personal och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
AB LARS STOLT KONSULT
Org.nr: 556969-2113
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT-området, verksamhetsutveckling, äga och förvalta fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
Air Hudik AB
Org.nr: 556719-4211
Bolaget ska vara verksam inom konsult- och ingenjörstjänster inom flygbranschen, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Möller & Petersén
Org.nr: 556927-4094
Bolaget skall importera, förädla, försälja varor inom mat, alkoholhaltiga drycker och icke alkoholhaltiga drycker.
ALERT Företagshälsa Teknik Miljö AB
Org.nr: 556987-4315
Aktiebolaget ska bedriva hälsofrämjande insatser, hälsoutveckling, förebyggande på individ-, grupp- och organisationsnivå, lagstadgade kontroller, ergonomi, rehabilitering, arbetsförmågebedömning, ledarskap och organisat ...
Alve Eriksson Bygg AB
Org.nr: 556468-5716
Bolaget skall bedriva byggnads- och anläggningsentreprenader, byggkonsultverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Analysing Tool Vision Svenska AB
Org.nr: 556552-1092
Bolaget skall tillhandahålla system för analys och uppföljning av lönsamheten i företag, utföra konsultuppdrag inom området kapitalrationalisering och effektivt resursutnyttjande samt äga och förvalta värdepapper och fas ...
Anders Mohss AB
Org.nr: 556637-5308
Bolaget skall bedriva produktutveckling för verkstads- och livsmedelsindustri, bedriva snickeriverksamhet och konsulttjänster inom ADB samt därmed förenliga verksamheter. Bolaget skall därutöver bedriva verksamhet inom f ...
AoH Holdings HB
Org.nr: 969773-9739
Bedriva e-handel av hygienprodukter samt konsultation inom logistikflöden. Företaget kommer även att bedriva verksamhet inom e-sport samt förvaltning av bolag.
Arbets-& Miljöhygien Roger Olsson AB
Org.nr: 556621-0000
Bolaget skall bedriva rådgivning och utbildning utifrån författningssamligar främst inom arbetsmiljö- och miljövård, yrkeshygieniska mätningar och bedömningar samt äga och förvalta värdepapper.
Bengt Gerger Consulting AB
Org.nr: 556604-7261
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i management och administration, tillhandahålla personer med uppdrag som styrelseledamot, utföra administrativa uppgifter, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksam ...
Berg produktutveckling AB
Org.nr: 556934-4699
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och tillhandahålla råd och stöd till företag och organisationer i ledningsfrågor rörande strategisk rådgivning, produktutveckling, konstruktion och försäljning men även kapitalförval ...
BES & KA Management AB
Org.nr: 556976-6859
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom branscherna bygg, industri och infrastruktur. Innefattande el- och styrteknik, uthyrning av personal, maskiner såsom kabelspel slag- och borrmaskiner, kabel och skåphanterings ...
Boll Data HB
Org.nr: 916952-2159
Konsult i datafrågor. Utbildning och instruktion i idrott och ledarskap. Tävling och uppfödning av travhästar. Aktieoptionshandel. Försäljning av produkter inom data, idrott och ledarskap.
Brock Petersen invest AB
Org.nr: 556929-7384
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt konsultverksamhet gällande företags organisation och därmed förenlig verksamhet.
BWO Konsult AB
Org.nr: 556813-0313
Bolaget skall bedriva projektering, kalkyl, produktionsledning, utredningar samt utföra besiktningar inom mark- och anläggningsbyggande, bedriva restaurang och cateringverksamhet, kapitalförvaltning och därmed förenlig v ...
Cable Consulting & Services Sweden AB
Org.nr: 556958-5713
Företaget skall bedriva konsultverksamhet såsom affärsutveckling samt försäljning av produkter inom området fiberoptiska bredbandsnät. Företaget ska även bedriva uthyrning av personal för markentreprenader såsom maskinfö ...
CAPRICE KOMMANDITBOLAG
Org.nr: 916952-4098
ConsultIT i Hudiksvall AB
Org.nr: 556509-0783
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter inom dataområdet, konsult- och utbildningsverksamhet inom databehandling, leasingverksamhet med datautrustning samt äga och förvalta såväl fast som lös egendom.
Curt Åström Konsult AB
Org.nr: 556787-4028
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra hälsokontroller och därmed förenlig verksamhet.