Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Hovås

7:th wave consulting AB
Org.nr: 556755-9777
Bilaget ska bedriva konsulting inom IT, ekonomi och event samt äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värdehandlingar och därtill förenlig verksamhet.
A H Byggadministration AB
Org.nr: 556474-9926
Bolaget skall bedriva konsultation inom byggnadsbranschen, handel med mark och fastigheter samt handel med värdepapper och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
A-E Konsult KB
Org.nr: 916840-2288
KONSULTERANDE VERKSAMHET INOM MARKNADSFÖRING,DATA, REKLAM, EKONOMI, HÄLSO OCH SJUKVÅRD, LEASING SAMT HANDEL MED FAST OCH LÖS EGENDOM, VÄRDEPAPPER, AKTIER, PREMIEOBLIGATIONER, *FORTS*
AB Windar
Org.nr: 556599-0396
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning och företagsutveckling samt handel med och förvaltning av aktier, och därmed förenlig verksamhet.
ADEA AB
Org.nr: 556522-9423
Bolaget skall vara konsulter inom området kapitalrationalisering och effektivt resursutnyttjande, driva handel med värdepapper samt äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Agneta Eklund AB
Org.nr: 556869-2080
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området kommunikation, public relations, skribentverksamhet, äga och förvalta såväl fastigheter som värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Agrell Partner AB
Org.nr: 556507-3136
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet mot fordons- och tunga industrin därmed förenlig verksamhet.
AB Rapidement
Org.nr: 556457-1320
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management med speciell inriktning på europamarknaden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Astracon
Org.nr: 556778-0332
Bolagets verksamhet är att utföra konsulttjänster avseende företagsledning och företagsutveckling. Bolaget ska vidare äga och förvalta såväl fast som lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget GARDAX
Org.nr: 556444-7877
Bolaget skall driva företagskonsult och mäkleriverksamhet, agenturer för hus- och trädgårdsprodukter samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Alftenius Information Partners HB
Org.nr: 969623-4427
Konsultverksamhet inom marknadsinformation och klinisk forskning, samt musikutövning.
Allbäck Dan AB
Org.nr: 556333-4241
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsultation inom försäljning och administration inom byggrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Amandi AB
Org.nr: 556529-4617
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom organisations- och affärsutvecklingsområdet, samt sport management och därmed förenlig verksamhet.
AMCO Automotive Management Consulting AB
Org.nr: 556862-9462
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fordonindustrin och andra närliggande branscher.
Amprazis AB
Org.nr: 556982-7859
Aktiebolaget ska bedriva produktion av sporttävlingar och events, både i egen regi och för kunds räkning. Produktion av tävlingar och events innebär genomförande av tävlingar eller eventen, samt skapa kommunikation kring ...
Andersson Projektledning i Göteborg AB
Org.nr: 556978-2583
Projektledning inom byggbranschen, konsulttjänster inom byggbranschen, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
ANNIKA OCH ULF EKLUND HB
Org.nr: 916841-0885
KONSULT INOM MEDICIN OCH EKONOMI AVSEENDE UNDERVISNING, RÅDGIVNING SAMT RESETEKNISK VERKSAMHET
ARC Process Development AB
Org.nr: 556908-2521
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla konsulttjänster och produkter inom process- och verksamhetsutveckling samt projekt- och kvalitetsledning för i huvudsak tjänste- och tillverkande företag, ...
Arne A. Magnusson AB
Org.nr: 556365-7336
Bolaget skall bedriva konsult och utredningsverksamhet inom företagsledning och databehandling, bedriva'handeluthyrning av industrimaskiner o inventarier inom främst förpackningsindustrin, handel med värdepapper, äga och ...
ARTPEAK AB
Org.nr: 556752-3450
Bolaget skall bedriva konsultation inom företagsledning, affärsutveckling och därmed förenliga verksamheter. Företaget arbetar även med försäljning av bygg och trävaror, handel med värdepapper, kapitalförvaltning och där ...