Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Älta

A.Szalkai AB
Org.nr: 556751-4343
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom idrott och hälsa jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Vivesholm
Org.nr: 556729-9499
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, inred- ning, logistik, administration, marknadsföring, organisation, kommunikation samt kontorsförändringar, handel med kontorsrela- terade varor samt förmedling ...
acj invest AB
Org.nr: 556697-3003
Förvaltning och investeringar i fastigheter.
Adrenaline Key AB
Org.nr: 556849-7340
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom förändringsledning samt därmed förenlig verksamhet.
Akademin för personal och organisationsutveckling (APOU) AB
Org.nr: 556822-1104
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning mot personal och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets tjänster ska erbjudat till såval privat som offentlig sektor, både inom Sverige och ...
Aktiebolaget Entermark
Org.nr: 556055-5004
Bolaget skall idka konsult- och utbildningsverksmahet med inriktning på projektledning och projektstyrning, annan konsultverksamhet av organisationsinriktad och företagsekonomisk karaktär, handel med värdepapper samt där ...
Aktiebolaget P. Olstedt & Partners
Org.nr: 556081-8287
Bolaget ska bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom området för företagsledning, äga och förvalta värdepapper och driva uppfödning, träning och tävling med travhästar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Alfa Vida International AB
Org.nr: 556810-5158
Bolaget ska bedriva: 1. Utveckling av byggprojekt för bostäder och andra slags byggnader. 2. Import och handel av livsmedel.
AMBO HB
Org.nr: 916626-9531
FORSKNING, UNDERVISNING, KONSULTATION OCH PUBLIKATION INOM ÄMNESOMRÅDENA PSYKOLOGI, MYKOLOGI OCH HISTORIA
Anna Strandberg Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556739-8879
Bolaget ska bedriva rådgivande och konsultativ verksamhet inom företagsledning och IT samt därmed förenlig verksamhet.
Arsis Group AB
Org.nr: 556562-7220
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledarskaps- och organisationsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Astrea Consulting AB
Org.nr: 556750-5358
Bolaget skall vara konsultverksamhet inom området personlig effektivitet, personlig utveckling, organisations- och verksamhetsutveckling. Verksamheten omfattar även karriärådgivning, mentorskap, coaching och därmed fören ...
Astricon AB
Org.nr: 556762-7921
Bolagets verksamhet ska vara att tillhanda konsulttjänster inom byggbranschen, exempelvis projektledning, byggledning, kostnads- styrning, kostnadskalkylering och upprättande av ritningar med datorstöd (CAD).
B. Christiansson-provide AB
Org.nr: 556560-7289
Bolaget ska bedriva verksamhet som VVS-konsult med kontroll och besiktningsuppdrag, äga och förvalta fast egendom samt äga och förvalta värdepapper. Bedriva handel med och konsultverksamhet inom dekorations- och inrednin ...
bennetgrowth AB
Org.nr: 559023-7243
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom dagligvaru-, energibesparings- och privatekonomiområdena. Bolaget skall även förvalta värdepapper och fast egendom, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Birdnest Advice AB
Org.nr: 559032-4025
Bolaget skall bedriva företagsrådgivande verksamhet samt äga och förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bo Persson Bygg- och Projektledning AB
Org.nr: 556662-4531
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bomporompontoj AB
Org.nr: 556803-2436
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara konsulttjänster inom affärsutveckling, ledarskapsutveckling, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter, äga hästar, bedriva hästskötsel och hästhantering med därtill ...
Brand in Mind Sweden KB
Org.nr: 916642-3583
KONSULTVERKSAMHET INOM MARKNADSFÖRING OCH UTBILDNING
Brandingenjör Marcus Arvidsson AB
Org.nr: 559028-6810
Teknisk konsult inom brandteknik, bygg- och planärenden samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver dessutom handel med värdepapper.