Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Stockholm

5land AB
Org.nr: 556854-4000
Konstnärlig verksamhet och landskapsarkitektur. Konstnärliga projekt, utställningar, köpa och sälja konst, målningar, illustrationer, skulpturer, möbler, bruksföremål och där med förenlig verksamhet. Konsultuppdrag inom ...
95 Dreams AB
Org.nr: 556899-6473
Aktiebolaget ska vara verksam inom handel, agentur och produktion inom konfektion och inredning, konsultationer, design och produktion inom mode, film, event, media, konst och kommunikation. Inköp och försäljning av mode ...
A & J Andersson & Jönsson Landskapsarkitekter AB
Org.nr: 556451-9881
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet, nationellt och internationellt, i landskapsarkitektur och formgivning, framställning av litteratur avseende konst, arkitektur, landskapsarkitektur samt därmed förenlig verksa ...
A & L Vestersköld AB
Org.nr: 556727-5374
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, fastighetsförvalt- ning, fastighetsunderhåll, bygnadssnickeri, juridiska konsulta- tioner, medicinska konsultationer, läkarmottagning, organisa- tions- och administrationskonsu ...
A Hack & A Quack AB
Org.nr: 556848-7580
En del av företaget kommer att syssla med vård bland annat via bemmaningsföretag, som specialist i allmän medicin, med specialkompetens inom akut-,'tropikrese- och dykmedicin. Även mindre plastikkirurgiska medicinska åtg ...
A K PIHL ATMER HB
Org.nr: 916619-6023
KONSULTVERKSAMHET INOM KULTURSEKTORN, UTSTÄLLNINGAR, FÖREDRAG, INVENTERAR KONST- OCH ARKITEKTURMILJÖER SAMT FÖRETAGS- OCH PERSONHISTORIKER
A&K Ströhmen AB
Org.nr: 556216-4474
Bolaget skall bedriva handel med konst, antikviteter och värdepapper, förmögenhetsförvaltning, konsulterande verksamhet inom företagsledning och organisationsutveckling, terapeutisk verksamhet inom psykosyntes och kognit ...
A-COD AB
Org.nr: 556818-1506
Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla lägenheter, bedriva konsultverksamhet inom administration, redovisning, finansiering och marknadsföring, handel med tillverkningsrättigheter samt därmed förenlig verksamh ...
A-Research i Stockholm AB
Org.nr: 556720-1099
Bolaget skall handla med konst, antikt och IT-tjänster och därmed förenlig verksamhet.
A.Benson AB
Org.nr: 556998-6788
Bolaget skall bedriva verksamhet inom följande områden: bokproduktion och försäljning av föreläsningar, konst, böcker, annonser (print och digitalt), journalist- och konferencieruppdrag samt blogg och webbproduktion. Kon ...
A.W. Interior AB
Org.nr: 556607-1329
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av inredning, presentartiklar, konst, växter och därmed förenlig verksamhet.
AB Agneta Pettersson
Org.nr: 556623-9215
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom arkitektur, design och utbildning. Formgivning, produktion och försäljning av inrednings- och industriprodukter samt därtill hörande konst- närlig verksamhet. Produktion av te ...
AB HANTFRID i Stockholm
Org.nr: 556551-2208
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet och fastighets- förvaltning. Bolaget skall även äga och förvalta lös egendom, såsom konst, värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB JustD
Org.nr: 556537-7628
Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bo ...
AB Karenina
Org.nr: 556765-9619
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom kon ...
AB Stjärnudden
Org.nr: 556422-1835
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultation, handel med värdepapper, konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Svensk Konstnärsservice
Org.nr: 556256-2123
Bolaget ska utveckla och tillhandahålla servicetjänster samt bedriva konsult- och utbildningsverksamhet åt upphovsmän, ideella organisationer och andra aktörer inom konst- och kulturområdet.
AB Thorsson & Toll
Org.nr: 556636-5036
Bolaget skall förmedla och sälja företag och projekt. Äga, förvalta, förmedla, sälja och uthyra fast och lös egendom inom fastighetsbranschen och inom konst och antikviteter. Bedriva handel med värdepapper, ävensom idka ...
ABSOLUT ART AB
Org.nr: 556934-4947
Bolaget ska köpa, sälja och marknadsföra konst, i Sverige och i utlandet, anordna events och andra marknadsaktiviteter i samband med försäljning av konst samt bedriva därmed jämförlig verksamhet.
Absolvo Psykologkonsult AB
Org.nr: 556304-5086
Bolaget skall bedriva psykologisk och medicinsk forskning, utbildning och konsultation, handel med värdepapper, konst samt idka därmed förenlig verksamhet.