Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Linköping

A Nano Research Sweden AB
Org.nr: 556630-1858
Aktiebolaget ska bedriva forskning och teknisk utveckling för komplexa system som också kan omfatta laser-, presentations- och säkerhetsteknik samt handel med konst och värdepapper och i övrigt med där förenlig verksamhe ...
Affärsutveckling Lars Nydahl AB
Org.nr: 556204-4221
Bolaget skall utöva ekonomiska konsultationer, förmedla försäljning av fast egendom och företag, investera i och förvalta fast egendom och värdepapper samt köpa och sälja konst, innefattande bildhantering, konstfoto, kon ...
Afrolin-Grupp KB
Org.nr: 969764-9896
Export av kunskap och utrustningar inom miljöbevaring (återvinningscenter), bildning om svensk arbetskultur, transportfordon och materialhantering (begagnade) och ordna ekoturism till de flesta afrikanska länder. Import ...
Aktiebolaget Sagoland
Org.nr: 556065-9202
Bolaget skall bedriva försäljning av leksaker och barnvagnar, äga och förvalta fastigheter, driva handel med värdepapper och konst samt därmed förenlig verksamhet.
Astoria i Linköping AB
Org.nr: 556079-0460
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fast egendom samt värdepapper ävensom handel med konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.
BoHems AB
Org.nr: 559015-5387
Aktiebolaget ska erbjuda tjänster inom lokalvård, uthyrning av rum i fastighet samt försäljning av konst'hantverk.
Calleido Byggservice i Linköping AB
Org.nr: 556443-6433
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva byggserviceverksamhet, golvläggning, vvs-installation, målnings- och byggteknisk konsultverksamhet samt idka handel med fastigheter, värdepapper och konst ävensom ...
E&J Rameri HB
Org.nr: 969741-5157
Bolagets verksamhet är att bedriva inramning av konst och andra föremål samt därmed förenlig verksamhet. Utföra städtjänster.
Elfwood AB
Org.nr: 556734-6142
Bolaget skall bedriva internet community, webbplats för konst samt därmed förenlig verksamhet.
Galleri BLÅ AB
Org.nr: 556873-4916
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av konst, utställningsverksamhet, inramning av konst, konsultationer mot privatpersoner och företag inom konstområdet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Galleri R AB
Org.nr: 556981-6019
Företaget skall bedriva handel med konst, utställningsverksamhet och inramningsservice samt därmed förenlig verksamhet. Uthyrning av lokaler i egen fastighet.
Galleri R, Roger Fransson HB
Org.nr: 969640-0168
Handel med konst och tillverkning av ramar samt konstutställningar.
Galleri S:t Lars AB
Org.nr: 556287-8008
Bolaget ska bedriva försäljning av konst och noter, utställnings- och förlagsverksamhet i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
Galleri Sander i Linköping AB
Org.nr: 556659-1888
Bolaget ska bedriva utställnings- och inramningsverksamhet, försäljning och förmedling av konst och konsthantverk samt handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Gamsäter Media AB
Org.nr: 556587-3071
Bolaget skall bedriva produktion av media och marknadsförings- konsultationer åt privata och offentliga företag och organisationer. Dessutom fastighets- och värdepappersförvaltning, produktion och försäljning av konst oc ...
Gyulai Photography & Media AB
Org.nr: 559005-6478
Bolaget skall bedriva foto, film och animation samt digital bildbehandling, försäljning av konst, musikaliskt framförande, grafisk design samt därmed förenlig verksamhet.
Håkansdotter Förvaltnings AB
Org.nr: 556791-9542
Föremålet för bolagets verksamhet är att i egen regi eller via dotterbolag äga och förvalta lös och fast egendom, bedriva konsultationer inom management och administration, och bedriva handel med värdepapper, kläder, inr ...
Höglunds Antik, Konst & Kuriosa KB
Org.nr: 969679-8769
Antikt, konst, kuriosa, glas, porslin, keramik, möbler och lampor.
Idingstad 1:21 AB
Org.nr: 556621-9829
Bolaget ska bedriva kursgård med inackordering, konferenslokaler och matservering, uthyrning av privatbostäder och mark, exploa- tering av mark, handel med konst och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Installationssamordning - Insam AB
Org.nr: 556273-8699
Bolaget skall bedriva installationssamordning inom byggbranschen, redovisningstjänster, förvaltning av fast och lös egendom ävensom äga fast egendom sam handel med konst, antikviteter och värdepapper ävensom idka därmed ...