Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kommunikation i Skövde

EKSTAR HB
Org.nr: 969628-3978
Språktjänster såsom översättningar och kommunikation.
InExchange Factorum AB
Org.nr: 556700-9971
Föremålet för bolagets verksamhet är att självt eller genom hel- eller delägda bolag, i Sverige och utomlands, bedriva tjänste- förmedling inom kommunikation och information samt äga och förvalta fast och lös egendom, sa ...
iP.1 Networks AB
Org.nr: 556671-1536
Bolaget skall bedriva försäljning, konsultation och tilläggstjänster inom branschen telefoni, bredband, trådlös kommunikation och övervakning jämte därmed förenlig verksamhet.
Kraft & Balans Skövde AB
Org.nr: 556977-6866
Bolaget skall erbjuda tjänster inom området utbildning, personlig utveckling och kommunikation samt konsultation inom organisationsutveckling, ledarskap, hälsovård och träning, idka handel med värdepapper, fastighetsförv ...
Morot Kommunikation & Design AB
Org.nr: 556466-2327
Bolaget skalla bedriva stategiska marknadsföringskonsulttjänster, formgivning, reklamproduktion, ägande och förvaltning av värdepapper samt därmed förenliga verksamheter.
Piktiv AB
Org.nr: 556787-4861
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, utbildning, marknadsföring och försäljning av programvaror och konsulttjänster inom digital underhållning, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt tjänste ...
Retorikverkstaden AB
Org.nr: 556949-6911
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet inom retorik, kommunikation, media och it samt därmed förenlig verksamhet.
Skövde Flygplats AB
Org.nr: 556297-7339
Bolaget skall svara för driften av Skövde flygplats. Bolagets syfte är främja samhällsnytta, tillväxt och utveckling i Skövde med omnejd genom att skapa goda förutsättningar för flyg- kommunikation som en del av infrastr ...
SkövdeNät AB
Org.nr: 556959-1141
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Skövde kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås i geografisk närhet till Skövde kommun, driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) innefattande vissa bestämm ...
Tornet Ledarskap AB
Org.nr: 556959-7858
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom exempelvis personalutveckling och utbildningsverksamhet inom ledarskap, gruppdynamik, grupputveckling, konflikthantering, stress- och krishantering, kommunikation, samtalsm ...
Tornet Ledarskaps Utbildning HB
Org.nr: 969621-1086
Konsultverksamhet inom exempelvis personalutveckling och utbildningsverksamhet inom ledarskap, gruppdynamik, grupputveckling, konflikthantering, stress- och krishantering, kommunikation, samtalsmetodik. Utbildar även utb ...