Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tornet Ledarskap AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom exempelvis personalutveckling och utbildningsverksamhet inom ledarskap, gruppdynamik, grupputveckling, konflikthantering, stress- och krishantering, kommunikation, samtalsmetodik. Utbildar även utbildare och handledare. Kan genomföra företagsevent, kickoff, teamutbildning (motsvarande) med grupputvecklingsaktiviteter och'eller musikalisk under hållning (livemusik) samt aktiviteter där mat'matlagning och dryck dryckesprovning ingår. Tjänsterna erbjuds som sammanhållna program, kurser alternativt som enskild aktivitet under kortare tid och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Företagsevent - Kommunikation - Konsult - Kurser - Mat
Org.nr: 556959-7858
Företagsform: Aktiebolag