Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kommunikation i Linköping

Aktiebolaget KM Psykologi
Org.nr: 556808-1227
Bolaget bedriver verksamhet inom psykologins fält med föredrag, utbildning, stöd och psykologisk behandling. Detta gäller såväl individer som grupper och konsultationer avseende organisationer och därmed förenlig verksam ...
Anno Produktion AB
Org.nr: 559000-4486
Föremålet för bolagets verksamhet är medieproduktion, mediegestaltning och dramaturgi, projektledning inom kommunikation, text, ljud, rörlig bild såväl som inom event- och upplevelsenäring och därmed förenlig verksamhet.
Asklöfs Affärs- & Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556198-4211
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka bokföring, rådgivning inom skatteområdet, revisionsverksamhet, utbildningar inom bokförings och skatteområdet samt inom marknadsföring och kommunikation, marknadsföring, pers ...
Bra Retorik i Linköping AB
Org.nr: 556524-1501
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningstjänster inom försäljning, marknadsföring, ekonomi och kommunikation, konsult- tjänster inom teknikområdet, utveckling och konstruktion inom området styr- och reglerteknik, k ...
Brazen Ventures AB
Org.nr: 559024-8653
Bolaget kommer bedriva följande typer av verksamhet. Konsulttjänster inom information och kommunikation: film-, video- och TV-programverksamhet, ljudinspelningar, fotografi, grafisk produktion och reproduktion av inspeln ...
Celink Systems AB
Org.nr: 556884-6678
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utveckling av produkter inom data och kommunikation och därmed förenlig verksamhet samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Cirema AB
Org.nr: 556824-4114
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom informationsteknik och kommunikation, datatjänster, konsultverksamhet inom data och kommunikation, äga, förvalta och idka handel med fast och lös egendom, främst ...
COMPANIQUE HB
Org.nr: 916635-2428
KONSULTVERKSAMHET INOM KOMMUNIKATION OCH INFORMATION
D.A. Mölks kontor HB
Org.nr: 916894-1749
Kursverksamhet, konsultverksamhet inom media och bildvetenskap och visuell kommunikation, översättning, hälso och sjukvård.
Diabit AB
Org.nr: 556833-5631
Bolaget skall utveckla och försälja tjänster inom sjukvård, elektronisk kommunikation, medicinsk och teknisk forskning och utveckling, medicinsk information och utbildning samt förvalta fast och lös egendom, och därmed f ...
DSS Communications AB
Org.nr: 556956-7182
Bolagets verksamhet är att driva en databas för fastighets- förmedling, event och ytterligare studentrelaterad information samt exponera databasen i olika media, främst Internet. Bolaget skall även bedriva försäljning oc ...
Elector International Marine Service AB
Org.nr: 556833-6829
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation av fartyg avseende mekanik, styr, mät och reglerutrustning, IT, IT-kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Fast & Mobilt Kommunikation Svenska AB
Org.nr: 556945-7525
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, service och installation inom tele- och radiokommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Femigyn AB
Org.nr: 556506-6718
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarverksamhet med gynekologisk och urologisk verksamhet, medicinsk konsult- verksamhet, teknisk konsultverksamhet inom information och kommunikation, studier och undervi ...
FreeKick AB
Org.nr: 556627-3263
Bolaget skall bedriva verksamhet genom att erbjuda såväl tjänster som produkter inom IKT (Informations- och Kommunikationsteknologi). Tjänsterna består av projektledning, systemutveckling, programmering, design, journali ...
GuideYou AB
Org.nr: 556974-2322
Bolaget ska bedriva konsulting inom HR och kommunikation, organisation, ledarskap samt därmed förenlig verksamhet.
Identx AB
Org.nr: 556690-0725
Bolagets verksamhet ska bestå av strategisk rådgivning och konsulttjänster inom reklam och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Innovativus AB
Org.nr: 556626-9204
Bolaget ska bedriva: Konsultverksamhet och undervisning inom ekonomi och kommunikation. Konsultverksamhet och undervisning inom data och informations- teknologi, såsom programmering och undervisning. Konsultverksamhet o ...
Ipotek AB
Org.nr: 556786-1397
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom läkemedel,import och export av läkemedel och medicinska artiklar. Samt Detaljhandel för Läkemedel. Företaget kommer även importera och exportera div ...
Keylab AB
Org.nr: 556639-4531
Bolaget skall bedriva utveckling och design av interaktiva multimediaprodukter för information, marknadsföring, utbildning, kommunikation och underhållning ävensom idka förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva försäljnin ...