Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kläder i Luleå

T-STORE AB
Org.nr: 556966-8451
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av kläder och accesoarer och därmed förenlig verksamhet.
TeMa Försäljning och alltjänst HB
Org.nr: 916598-3967
Försäljning av kläder och skor samt uthyrning av maskiner.
Topstore i Luleå AB
Org.nr: 556949-7869
Bolaget ska bedriva försäljning av kläder och accessoarer, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Tumrullaren AB
Org.nr: 556626-7539
Aktiebolaget skall bedriva programutveckling, försäljning av program och programrättigheter, webbdesign, data och programvaru- support, nätverkslösningar. Internet handel med försäljning av hård- ochmjukvara, utbildninga ...
UNIGIL-Support AB
Org.nr: 556661-6990
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende underhåll samt utveckling av IT-system såsom programmering av spel och affärs- tillämpningar, projekledning, utbildning samt återförsäljning av datorer med tillbehör såsom d ...
Vintage World Sverige AB
Org.nr: 556993-5140
Bolaget ska bedriva försäljning av privata annonser för kläder på Internet, samt därmed förenlig verksamhet.
Visac AB
Org.nr: 556799-2747
Bolaget ska bedriva internetförsäljning av accessoarer, klockor, kläder, skor samt därmed förenlig verksamhet.
Vitré-Kläder AB
Org.nr: 556114-0962
Bolaget skall driva herrekipering, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Weather Station Trend AB
Org.nr: 556520-6876
Bolaget skall bedriva produktutveckling, design, konsultation samt framställande av produkter inom beklädnadskonfektion och närliggande områden, därtill även marknadsföring och affärsutveckling inom områdena konfektion o ...
Winb AB
Org.nr: 556886-7146
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med kläder och accessoarer. Konsultverksamhet inom handel och gruvbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Zaroke AB
Org.nr: 556869-1280
Bolaget skall bedriva försäljning av barnkläder samt därmed förenlig verksamhet.