Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Karriärcoachning i Luleå

HR-Kompassen Norrbotten AB
Org.nr: 556970-4603
Bolaget ska bedriva HR-frågor: förändringsarbete, konflikthantering, arbetsmiljö, lagar och avtal, rehabilitering, policys, värderingar, ledningsfrågor. Handledning: Ledarskapscoachning, karriärcoachning, mentorskap. Utb ...