Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kapitalförvaltning i Södertälje

101 Thai Take Away AB
Org.nr: 556822-6392
Bolaget ska bedriva tillagning och försäljning av thaimat, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
A.Z Fastighets AB
Org.nr: 556859-9889
Bolaget ska bebygga, äga och förvalta fastigheter, bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
AB Ängla Personlig Assistans
Org.nr: 556906-2507
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster, personlig assistans, hemtjänst och äldrevård, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Adda AB
Org.nr: 556809-0640
Bolagets verksamhet är att bedriva café och restaurangverksamhet, kapitalförvaltning, äga och försälja fast och lös egendom avseende restauranger samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Amar och annat
Org.nr: 556742-4659
Bolaget skall driva vandrarhem, hotell, pensionat samt konsultuppdrag inom coaching, ledarskap, exportstöd och handel med presentartiklar, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Amarella AB
Org.nr: 556876-7270
Bolaget ska bedriva verksamhet inom estetisk kirurgi, injektionsbehandlingar, hudvård, hårförlängning och hårvård. Behandlingar på mottagningarsamt i kunders hem-miljö, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
BarkMed AB
Org.nr: 556848-3217
Företaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet och kapitalförvaltning.
Bibliobi AB
Org.nr: 556041-8880
Bolaget skall bedriva publicistisk och pedagogisk verksamhet samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
BoEx Fastigheter AB
Org.nr: 556980-6135
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning samt all därmed förenlig verksamhet.
Bordsskivan AB
Org.nr: 556969-5074
Bolaget ska tillhandahålla koncerngemensam service och administrativa tjänster, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Canvicon AB
Org.nr: 556603-0952
Bolaget skall erbjuda kunder inom energisektorn stöd för upphandling, projektledning samt förvaltning av IT-system, bedriva inköp och försäljning av heminredning och hantverks- relaterade varor till privatkunder, kapital ...
Coolpart AB
Org.nr: 556756-6855
Bolaget ska bedriva handel av utrustning och maskiner till restaurang och storköks sektor. Import och export av restaurang- utrustning. Projektering, ombyggnation, installation och restaurangutrustning eller liknande, ka ...
DP Konsult AB
Org.nr: 556919-8285
Bolaget ska bedriva teknikkonsultverksamhet inom bygg-, anläggning-, industri- och processbranschen, ledarskap, projektering och projekteringsledning, samordning, uppdragsledning, byggledning, verksamhetutveckling, utred ...
Dyksmeden Hans Austa AB
Org.nr: 556949-1748
Stål-, mekaniska- och smidesarbeten. Industri- och transportör- service, dykning, byggservice, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Fidan Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556852-7195
Bolaget ska bedriva värdepappershandel, investeringar i projekt inom fastighetssektorn, köp och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
G. Axelsson Motorkonstruktion AB
Org.nr: 556435-0386
Bolaget skall utföra konstruktions- och utvecklingsarbeten avseende bilmotorer, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Gentium nr 100 AB
Org.nr: 556335-9941
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Gentium nr 101 AB
Org.nr: 556209-4713
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Gentium nr 102 AB
Org.nr: 556830-9503
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Gentium nr 103 AB
Org.nr: 556830-9446
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.