Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kapitalförvaltning i Saltsjöbaden

Aktiebolaget Amerix
Org.nr: 556406-4540
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva företagskonsultationer och kapitalförvaltning samt ävenledes med dessa verksamheter förenlig verksamheter.
B Omentum Consulting AB
Org.nr: 556245-3778
Bolagets verksamhet är konsultverksamhet speciellt inom medicinsk forskning och utveckling, läkarpraktik, kort och långsiktig kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Carduelis Förvaltnings AB
Org.nr: 556794-4250
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Ceryon Invest AB
Org.nr: 556785-5829
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning.
EBIT Capital Partners AB
Org.nr: 556507-4662
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning, ekonomiska konsultationer, kapitalinvestering samt idka därmed jämförlig verksamhet.
FELIPE ANDREOTTI AB
Org.nr: 556495-8873
Föremålet för bolagets verksamhet är kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Fielwodys AB
Org.nr: 556921-4363
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning, handel med fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Intergalactic Industries KB
Org.nr: 969654-9014
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet samt utveckling och produktion inom arkitektur och design, men även arbeta med byggnation och fastighetsutveckling, turism och resor, konsultverksamhet, utveckling och produktion ino ...
J&S Rubin AB
Org.nr: 556900-3360
Bolaget skall bedriva rådgivning inom företagsledning, kapitalförvaltning och juridik samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga, förvalta och handla med fast och lös egendom, såsom värdepapper, samt därmed ...
Kamryd Förvaltning AB
Org.nr: 556736-1281
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
KAPITALFÖRVALTNING BEDA TVÅHUNDRANITTON KB
Org.nr: 916838-3355
KAPITALFÖRVALTNING
Kiil Consulting AB
Org.nr: 556899-6424
Bolaget skall bedriva konsult och rådgiviningstjänster inom finans och ekonomi, interim management tjänster samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Levaloppan Förvaltning AB
Org.nr: 556921-4249
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning, handel med fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Lindberg & Partners AB
Org.nr: 556455-0175
Bolaget skall brediva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Magne Fastigheter AB
Org.nr: 556693-3163
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, fastighetsuthyrning, förmedling av aktier, köp och försäljning av aktier samt kapitalförvaltning.
Marie Bratt Konsult AB
Org.nr: 556581-8324
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning, äga och förvalta fast egendom, marknadsföra, sälja och bygga nätverk i första hand beträffande Aloe Vera produkter, bedriva rörelse via dotterbolag eller bolag i vilka andelar äg ...
Nannas bolag AB
Org.nr: 556660-6736
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Nannas Reserv AB
Org.nr: 556757-4016
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Nordfeldt Invest AB
Org.nr: 556603-2214
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
OILSHIP C ARLERT HB
Org.nr: 916627-2097
HANDEL MED BUNKEROLJOR, KAPITALFÖRVALTNING SAMT ANNAN DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET