Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kapitalförvaltning i Gävle

Barn & Personförsäkring i Gävle AB
Org.nr: 556519-6879
Bolaget skall bedriva förmedling av försäkringar samt konsultverksamhet i anslutning härtill, marknadsföring och kapitalförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Brynäs Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556851-0704
Bolaget ska bedriva verksamhet med ägande och förvaltning av aktier (holdingbolag) i rörelsedrivande dotterbolag, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Eleman i Gävle AB
Org.nr: 556889-7762
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Estrik AB
Org.nr: 556949-6622
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning och vara återförsäljare av varor och tjänster, såsom kurser i säljteknik, marknadsföring och CRM-system, från utlandet och Sverige samt handel med ...
Furuvik 3 AB
Org.nr: 556952-3508
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Gavlerevision AB
Org.nr: 556233-2493
Bolaget skall bedriva redovisningsservice, revision och konsultation i företagsfrågor samt uthyrning av maskin- och programvaror, konst, transportmedel och maskiner inom mekanisk industri, data- och elektronikbranschen. ...
Gävle Försäkringsservice AB
Org.nr: 556150-4068
Bolaget skall bedriva förmedling av försäkringar samt konsultverksamhet i anslutning härtill , marknadsföring och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Gävle Ventilationsteknik AB
Org.nr: 556678-2768
Bolaget skall bedriva verksamhet med montering och service av vvs-, ventilations-, kyl-, el- och automatanläggningar, försäljning av därtill hörande produkter, entreprenader, import av motorfordon, byggverksamhet, fastig ...
Helena Skåtar Förvaltning AB
Org.nr: 556968-0464
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Kyl & VVS-teknik i Gävle AB
Org.nr: 556744-1331
Bolaget ska bedriva montering och service av vvs-, ventilations-, kyl-, el- och automatikanläggningar,bygg- och kakelverksamhet, fastighets- och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Leif Skåtar Förvaltning AB
Org.nr: 556968-0449
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Ljungkrantz Förvaltning AB
Org.nr: 556954-2623
Kapitalförvaltning.
Margaretha Stålquist Fastigheter AB
Org.nr: 556869-2544
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Mector Restaurang AB
Org.nr: 556599-0909
Bolaget ska bedriva restaurang och caférörelse, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Mikael Pettersson Data AB
Org.nr: 556521-3245
Bolaget skall bedriva konsultrörelse inom databranschen företrädesvis system- och programutveckling, kapitalförvaltning samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Mikael Ölund AB
Org.nr: 556603-2610
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster såsom projektledning, testledning, kvalitetssäkring, systemering, programmering, multimediautveckling, försäljning av konsulttjänster, framtagande o ...
Pingeltorp AB
Org.nr: 556935-3419
Blaget ska bedriva kapitalförvaltning, handel med värdepapper och idka fastighetsvård samt därmed förenlig verksamhet.
Sandskärsudden AB
Org.nr: 556277-2318
Bolaget skall bedriva försäljning av bilar, förvaltning av fastigheter, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall driva restaurang verksamhet samt konsulttjänster inom förädling av olika matkoncep ...
SinnRik AB
Org.nr: 556424-5594
Bolaget skall bedriva konsult- och kursverksamhet inom organisations-, personal- och kreativitetsutveckling, samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Ventilationssystem i Gävle AB
Org.nr: 556994-5388
Bolaget ska bedriva verksamhet med montering och service av vvs-, ventilations-, kyl-, el- och automatanläggningar samt försäljning av därtill hörande produkter och entreprenader. Äga, förvalta samt uthyrning av fastighe ...