Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Växjö

Aktiebolaget Bergströms Byrå - utbildning och rådgivning
Org.nr: 556414-1868
Bolaget skall bedriva rådgivning, utbildning och bokförlagsverksamhet inom områdena juridik och psykologi, handel med konst, antikviteter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet
Audionatur i Norden AB
Org.nr: 559018-8891
Bolaget skall bedriva konsult- och publicistverksamhet inom skogsbruk, natur och kultur. Vidare kapital- och fastighetsförvaltning, sjukvårdstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
B-G: Väl förberedd! AB
Org.nr: 559014-6386
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom planläggning av krishantering (inkl höjd beredskap) för civila aktörer på lokal och regional nivå samt övning och utbildning för krishantering. Aktiebolaget skall även bedriva ...
business advising atl AB
Org.nr: 556690-7662
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultation inom ekonomi, redovisning, skatt och juridik, äga och förvalta fast egendom, aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Collabstor AB
Org.nr: 556941-1852
Bolaget skall bedriva förmedlingsverksamhet inom området för tekniska konsulttjänster inom IT, bild, ljud- och ljusteknisk produktion, ekonomisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Consentum AB
Org.nr: 556753-2402
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva företagsförmedling.
Creative Event Växjö HB
Org.nr: 969766-6726
Bolaget ska producera konserter, festivaler, turnéer och events. Bolagets verksamhet skall även omfatta management inom artist- och underhållningsområdet och därmed förenlig verksamhet.
CRM Competence Europe AB
Org.nr: 556652-2867
Bolaget ska bedriva konsultprojektering inom organisations- styrning och affärssystem ägande av aktier och immateriella rättigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
De Profundis AB
Org.nr: 556899-4064
Företaget skall arrangera uppträdanden inom teater, musik och film, bedriva utbildning inom dessa områden samt bedriva handel med värdepapper.
Ekonomi och Juridik Merit Växjö AB
Org.nr: 556813-0545
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillhandahållande av administrativa tjänster och lokaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonovorna AB
Org.nr: 556923-6127
Aktiebolaget ska bedriva tjänster inom ekonomi, projektledning samt utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Elite ENT KB
Org.nr: 969776-4182
Vi är en underhållning- och talang reklambyrå som bedriver verksamhet inom följande områden: talent'kändis service (talangscout, talangutbildning, talangbokning), kändis- marknadsföring, eventplanering, förproduktion av ...
Evenemang & Artistserviceyrken i Växjö AB
Org.nr: 556181-5175
Bolaget skall bedriva uthyrning av scener för konsertändamål inom områden för musik och teater, konsultativ verksamhet inom områden för musik och kultur, handel och förvaltning av immateriella rättigheter företrädesvis p ...
Farmartjänst Värend, ek för
Org.nr: 716403-9955
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan * marknadsföra de tjänster medlemmarna kan utföra på för dem tillgänglig tid och vid behov med användande av dem ...
Företagsförmedling i Växjö AB
Org.nr: 556703-3385
Bolaget skall bedriva företagsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Garbo i Växjö AB
Org.nr: 556372-3435
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, utbildning och ekonomisk konsultverksamhet, försäljning av litteratur m m samt därmed förenlig verksamhet.
Gastroinredning i Sverige AB
Org.nr: 556903-5289
Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget skall bedriva försäljning av maskiner, inredning och förbrukningsvaror för restauranger, försäljning av event samt utbildning och konsultverksamhet för restauranger och dä ...
IK Frej Täby Support AB
Org.nr: 556669-1688
Bolaget skall bedriva investeringsverksamhet med inriktning mot idrott.
iPoint-systems AB
Org.nr: 556979-7722
Bolaget ska arbeta med lag-norm, och regelefterlevnad för ekologisk och social hållbarhet, livscykel- och andra håll- barhetsanalyser samt därmed förenlig verksamhet.
Jakafå Holding AB
Org.nr: 556884-9631
Bolaget ska bedriva handel med och förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.