Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Västra frölunda

ACF Ergonomi-Kvalitet-Miljö AB
Org.nr: 556803-1156
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla specialistkompetens i produktionsergonomi med koppling till kvalitet och produktivitet samt specialistkompetens i miljö genom rådgivning. Vidare skall bolaget utför ...
Aero-Seal Förvaltning AB
Org.nr: 556521-7337
Bolaget skall bedriva konsultation inom stöldskydd, äga och förvalta fastigheter och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Anna Tengberg Enviroment Consulting AB
Org.nr: 556804-1288
Bolaget ska bedriva design och utveckling av internationella miljöprojekt samt därmed förenlig verksamhet.
Applekulla Gård AB
Org.nr: 556955-6722
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skoglig ekonomisk rådgivning, skattekonsultationer, utbildning och information inom skatteområdet samt bedriva fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Athenas Sverige AB
Org.nr: 556932-1655
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av talare, föredragshållare och moderatorer jämte därmed förenlig verksamhet.
Biomaterial Development Göteborg AB
Org.nr: 556423-3228
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
C & Co Inredning AB
Org.nr: 556847-1212
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom inredning- och byggverksamhet samt juridik och därmed idka förenlig verksamhet.
CABB AB
Org.nr: 556577-4303
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagslednings- frågor, finansiering, marknadsföring och försäljning, bedriva företagsförmedling samt idka därmed förenlig verksamhet.
CAPUT AB
Org.nr: 556955-0444
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom organisation, ledarskap, försäljning, mentorskap, skatt, juridik, försäkring och event samt video & ljudproduktion. Dessutom skall bolaget bedriva mental coaching ...
CARELI KB
Org.nr: 969680-6331
Bolaget skall bedriva brottsförebyggande verksamhet med konsult i flyg- och museibranschen, framförande av musik och uthyrning av ljudanläggningar, konsult- och byggarbeten inom byggbranschen, ledarskapsutbildning, uthyr ...
Charlotta Sahlin AB
Org.nr: 556996-4876
Konsultverksamhet inom marknadsföring och management.
Claes Martinson Juridik AB
Org.nr: 556994-9786
Juridisk konsultverksamhet och författarskap och därmed förenlig verksamhet
Continvest AB
Org.nr: 556774-9907
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning inom ekonomi och juridik, bedriva logistiktjänster, transportförmedling, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Coontivool AB
Org.nr: 556442-4256
Bolaget skall utveckla marknaden inom drycker kopplade till friskvård. Tillverkning av vattenkylare och distribution av vatten. Utbildning av franchisetagare. Handel med värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.
Cubsec AB
Org.nr: 556639-4937
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva personell och teknisk bevakning, konsultationer inom bevakningsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Dualtech IT AB
Org.nr: 556568-1185
Bolaget skall bedriva utveckling samt projektledning vad avser elektroniska komponenter inom säkerhets- och övervakningsbranschen, bedriva handel med värdepapper, köp och försäljning av fastigheter ävensom idka därmed fö ...
Dykentreprenörerna Service i Sverige AB
Org.nr: 556923-8263
Bolaget ska tillhandahålla branschspecifik service inom dyk- branschen för ägarnas medlemmar med huvudinriktning mot säkerhet och utbildning samt stödja svensk utbildning av yrkesdykare samt därmed förenlig verksamhet.
edi solutions i Göteborg AB
Org.nr: 556665-2383
Bolaget har till föremål för sin verksamhet: att bedriva konsultativ verksamhet inom området juridik att bedriva utveckling av juridisk information att äga och förvalta aktier och värdehandlingar samt bedriva finansiell ...
Ekonomibyrån Moderna Affärer i Sverige AB
Org.nr: 556941-7545
Bolaget skall utöva uppdragsverksamhet inom områdena, ekonomi och juridik samt förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
ENRECON AB
Org.nr: 559011-4806
Bolaget skall bedriva miljö- och avfallsteknisk konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.