Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Västerås

AB Jonsson & Co
Org.nr: 556553-4574
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på kommunikation och utveckling och mer specifikt på möteskommunika- tion, varumärken och varumärkesdriven affärs- och ledarskapsut- veckling. Bolaget erbjuder ut ...
ABH Fastigheter AB
Org.nr: 556683-5798
Bolaget ska idka förvärv av fastigheter, förvaltning av fastigheter, konsultverksamhet inom fastighetsekonomi och juridik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ackrediterad Miljöprovning i Västerås AB
Org.nr: 556998-2324
Bolaget ska sälja och marknadsföra tjänster inom miljöområdet och därmed förenlig verksamhet.
Adekin AB
Org.nr: 556940-9831
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration, affärs- och verksamhetsutveckling, management och IT, äga och förvalta värdepapper och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Advokat Per Odeling AB
Org.nr: 556358-7814
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att driva konsulttjänster inom juridik, jämte därmed förenlig verksamhet
Advokatfirman Modern Juridik AB
Org.nr: 556752-7741
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva advokatverksamhet.
AGERUS System AB
Org.nr: 556611-1281
Bolaget skall vara licensgivare av Agerus metod för verksamhetsutveckling, nationellt och internationellt och därtill genomföra utbildning och varumärkesutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
AKTIEBOLAGET DEVOIR (DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL RESOURCES)
Org.nr: 556280-8625
Bolaget skall direkt eller indirekt eller genom dotterbolag eller andra former av delägarskap, bedriva utvecklings-, tillverknings-, konsult-, hjälpmedels- och förlagsversamhet jämte handel huvudsakligen inom kompetens- ...
Appelros sång & projekt HB
Org.nr: 969681-4145
Bolaget skall bedriva verksamhet såsom: sångpedagog, sång och pianoundervisning för privatpersoner, företag och organisationer. sångerska inom klassisk musik för privatpersoner, företag och organisationer, projektledning ...
Aros bröderna AB
Org.nr: 556754-0611
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel och förvaltning av värdepapper, handel och förvaltning av fast egendom, restaurangverksamhet, konsultation inom restaurangverksamhet, personaluthyrning och eventarrangemang ...
Aros Butiksutveckling AB
Org.nr: 556553-2032
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på teknisk planering och butiksutveckling inom dagligvaru och detaljhandeln ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aros Bygg & Förvaltning, Bostäder AB
Org.nr: 556700-2760
Bolaget skall idka förvärv av fastigheter, förvaltning av fastigheter, konsulverksamhet inom fastighetsekonomi och juridik, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bergholmen Förvaltning AB
Org.nr: 556891-1308
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik och ekonomi samt äga och förvalta aktier i onoterade bolag.
Björklund Holding i Västerås AB
Org.nr: 556836-7188
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, kontorsadministration, transportverksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bonobo Technology AB
Org.nr: 556775-3909
Bolaget ska bedriva verksamhet med konsulttjänster inom projektledning, byggnadsrörelse, management och mentorskap, uthyrning av insturment'verktyg inom bygg- och installations- rörelse. framtagande och försäljning av ut ...
Carl J Consulting AB
Org.nr: 556709-7885
Bolaget skall bedriva konsultation inom juridik, ekonomi, fiansiering, företagsledning, projektledning, projektstyrning, projektkontroll, projektplanering, verksamhetsutveckling' effektivisering samt strategi- och manage ...
Carl J Invest AB
Org.nr: 556723-2375
Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla rådgivning avseende juridik, ekonomi, finansiering och företagsledning för främst privata, icke n ...
CaSa Economia AB
Org.nr: 556967-7742
Redovisning och löneservice samt konsultationer inom företagsutveckling, ekonomi och marknadsföring samt närliggande tjänster.
Christoffers Mat AB
Org.nr: 559016-4611
Matkonsultation,café, restaurang, catering
ContentFlight AB
Org.nr: 556701-0821
Bolaget ska bedriva rörelse med inriktning på research, utveckling, utbilning, konsulttjänster och förlagsverksamhet inom områden såsom teknik, programvaror, media, kommunikation, informationshantering, nyhetsförmedling, ...