Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Varberg

21st CenturyProtection AB
Org.nr: 556775-4147
Bolaget skall tillhandahålla tjänster för att tillgodose kundernas personliga säkerhet och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget J Klavberg
Org.nr: 556576-1276
Bolaget skall bedriva konsultation inom informationsbehandling, rese-, restaurang- och idrottsverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Anna Karin Hellström AB
Org.nr: 556828-3211
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hotell- och restaurangbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.
Bengt Bengtsson Konsult AB
Org.nr: 556793-9078
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom samhällsplanering, handel med samlarobjekt såsom frimärken, vykort, och böcker. Konsultationer inom filateli, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig ...
Certo Solution AB
Org.nr: 559013-8904
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation, utbildning och handel inom skydd, säkerhet och försvar. Projektledning, affärsutveckling , kvalitetsanalys, hotbildsanalys, test, Utvärdering. Utbildning inom skydd, säk ...
cPort AB
Org.nr: 556648-1007
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva konsultationer inom media IT och immateriella rättigheter och även idka annan därmed förenlig verskamhet.
Danälvens Fastighetsförmedling Ekonomi & Juridik Consult KB
Org.nr: 916775-6064
Fastighetsmäkleri och därmed förenlig verksamhet samt ekonomisk och juridisk rådgivning.
DHL Consulting HB
Org.nr: 969675-8508
Arbetsrättslig rådgivning och utbildning, skrivbyrå, IT-rådgivning samt kapitalförvaltning.
E M Finans AB
Org.nr: 556548-6916
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning, förvaltning av aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Inköp, försäljning, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Inköp, försäljning, förvaltni ...
El & Energiteknik Halland AB
Org.nr: 556845-4762
Utföra konsulttjänster inom el- och energiteknik, förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Eventdesign Scandinavia AB
Org.nr: 556978-6840
Föremålet för bolagets verksamhet är förmedling av musik- tjänster, uthyrning av eventutrustning samt att anordna event, utställningar och musikarrangemang och därmed förenlig verksamhet.
Farmartjänst Ullared-Varberg ek för
Org.nr: 716408-3532
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1) bereda medlemmarna kompletterande arbete utanför deras landsbygdsföretag och marknadsföra och förmedla de tjänster, maskiner, redskap, ...
Fobehco AB
Org.nr: 556752-2031
Bolaget skall bedriva riskhantering, design och projektledning inom högriskverksamheter samt konsultationer inom hälsa, miljö och säkerhet och därmed förenlig verksamhet.
Georg Almqvist AB
Org.nr: 556090-6405
Bolaget skall driva entreprenadrörelse inom byggnads- och transportbranschen ävensom därmed förenlig verksamhet.
Goson AB
Org.nr: 556901-5901
Bolagets skall bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Greentime AB
Org.nr: 556970-3068
Företaget ska bedriva konsultation och utbildning inom området miljö och hållbarhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hav och miljö Sverige AB
Org.nr: 559008-0528
Bolaget ska bedriva certifieringsverksamhet, rådgivning, projektledning och konsultverksamhet. Utöver det ska bolaget bedriva reseverksamhet, uthyrning och försäljning av sportartiklar, handel med värdepapper samt att äg ...
Jan Bogsjö AB
Org.nr: 556808-4346
Bolaget skall bedriva förmedling av företag, industri- och butikslokaler, samt bedriva företags- och finasrådgivning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Jan Eklund Förvaltning AB
Org.nr: 556954-8273
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
JSM Art & Sport AB
Org.nr: 556844-3849
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper, handel med konst samt handel med rättigheter inom spel och idrott samt bedriva därmed förenlig verksamhet.