Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Umeå

0day AB
Org.nr: 556635-0400
Föremålet för bolagets verksamhet är it-relaterade tjänster, tjänsteuthyrning inom it-relaterade områden, försäljning av datatillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
ADEP- Another Development Perspective AB
Org.nr: 556775-8429
Bolaget ska verka som konsultföretag för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, bedriva utbildning, utveckling, utvärdering, projekt, omvärldsanalys och debatt där målgruppen är organisationer inom civilsamh ...
AGN International Marketing KB
Org.nr: 916476-7130
Hjälpa andra företag vid marknadsföring av tjänster och produkter inom och utom Sverige. Försäljning och arrangemang av utbildningar inom juridik, marknadsföring, management och språk inom och utom Sverige.
Allmiljö i Umeå AB
Org.nr: 556556-9349
Bolaget skall bedriva åkeri med inriktning på renhållning, slam- transporter, återvinning och behandling av avfall, krossning av biobränsle. Rivningar och saneringar av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Anders of Sweden AB
Org.nr: 556303-7216
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, restaurangrörelse, konsultationer inom restaurangbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Athena Bolagstjänst AB
Org.nr: 556419-3869
Bolaget skall bedriva bolagsbildningsservice och entreprenadverksamhet inom främst värme-, ventilations- och kylbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bejstam juridik AB
Org.nr: 556961-3846
Bolaget ska bedriva utbildning, rådgivning, processföring och författarskap inom juridik, samt därmed förenlig verksamhet.
Benny Bergqvist Solutions AB
Org.nr: 556900-5035
Försäljning av mobiltillbehör Konsulttjänster inom restaurang, event och marknadsföring Produktion av marknadsföringsmaterial Grossistverksamhet mat'restaurang
Bilfrakt Bothnia AB
Org.nr: 556657-3035
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och försäljning av transport- och logistiktjänster samt därtill hörande entreprenadverksamhet, fastighets och kapitalförvaltning, förmedla inköp och uthyrning av t ...
Björn Berg AB
Org.nr: 556831-5203
Aktiebolaget ska utföra försäljning och produktion av radio och tv-reklam, utföra sponsorförsäljning inom sport, utföra träning, coachverksamhet och event inom beachvolley samt därmed förenliga verksamheter.
Botnia Security KB
Org.nr: 969752-6516
Försäljning av säkerhetstjänster och säkerhetsprodukter och därtill tillhörande tjänster och produkter.
Cave Consulting AB
Org.nr: 556808-5376
Bolaget ska äga och exploatera markområden samt konsultationer inom mark, fastigheter, investeringar och försäljning, samt därmed förenlig verksamhet.
Cay Asplund AB
Org.nr: 556627-0285
Bolaget skall bedriva utbildning, handledning, läkarvård samt konsultation inom rättspsykiatri, allmän medicin, juridik och pedagogik och därmed förenlig verksamhet.
CO Design HB
Org.nr: 969748-1118
Bolaget ska bedriva inrednings- och design samt försäljning av produkter inom inredning, fritid, trädgård och park samt trädgårds- och markanläggningar samt även exploatering av mark och förvaltning av fastigheter och vä ...
CÖ Juridik i Umeå AB
Org.nr: 556966-8782
Bolaget ska bedriva juridisk-, ekonomisk- och skatterådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Destomera Utveckling AB
Org.nr: 556819-2297
Bolagets verksamhet skall bestå av konsulttjänster inom evenemang, marknadsföring, PR, försäljning, ekonomi, administration, sponsring, personlig träning, utbildning och idrott, inklusive därmed förenlig verksamhet.
DZS Consulting AB
Org.nr: 556901-9085
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult-, forsknings- och utbildningsverksamhet inom samhällsvetenskap och juridik, särskilt avseende krishantering, säkerhet och sårbarhet, organisation och förhandling, beslutsfatta ...
EcoLogical i Umeå AB
Org.nr: 556686-0572
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hållbar utveckling (miljö, kvalitet, arbetsmiljö, etisk och social hållbarhet, ekonomi) samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomi och juridik konsult Norr AB
Org.nr: 556676-9856
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning och juridisk rådgivning inom familje- och affärsjuridik, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
European CBRNE Training Center AB
Org.nr: 556946-6294
Föremålet för bolagets verksamhet är att med Umeå som bas utveckla, marknadsföra, sälja och genomföra kompletta övningar inom CBRNE-området (kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva substanser) och krisbe ...