Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Uddevalla

Almagest Pharma AB
Org.nr: 556481-3250
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter genom ägande i handelsbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Axeab AB
Org.nr: 556911-2641
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster inom juridik, ekonomi och teknik samt därmed förenlig verksamhet.
Bleket Bäve AB
Org.nr: 556355-2727
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt försäljning av konsultuppdrag till främst idrottsföreningar och förbund.
Bustin AB
Org.nr: 556782-4908
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva konsulttjänster inom bygg och fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Bäckman Konsult AB
Org.nr: 556802-7527
Föremålet för bolagets verksamhet är byggtjänster och konsultationer inom bygg och mekaniska installationer samt floristverksamhet, förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Calex Juridik AB
Org.nr: 556972-9808
Tillhandahålla juridiska tjänster inom civilrätt, företrädesvis familjerätt.
Fiskbranschens Riksförbund Service AB
Org.nr: 556559-3752
Bolaget skall bedriva serviceverksamhet åt företrädesvis medlemmar och medlemsföretag i Fiskbranschens Riksförbund, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fukt i Väst AB
Org.nr: 556775-0194
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fuktutredningar, miljöarbete och utredningar inom miljö samt därmed förenlig verksamhet.
Hinden Partner AB
Org.nr: 556909-4450
Bolaget ska bedriva handel, utveckling och förmedling av företag, företagsaffärer och fastigheter. Bolaget ska också bedriva konsultverksamhet inom produktivitet, lönsamhetsberäkning, effektivisering, kostnadsreducering ...
Källegren AB
Org.nr: 556785-2958
Bolaget skall bedriva miljöteknisk konsultverksamhet, konsultationer inom arbetsmiljö, brandskydd och miljö samt därmed förenlig verksamhet.
Leif Larssons Eftr. AB
Org.nr: 556241-0547
Bolaget skall bedriva rådgivning och tjänster inom juridik och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
M&V Juridik AB
Org.nr: 556847-5148
Aktiebolaget ska bedriva juridisk verksamhet.
NBL Consulting AB
Org.nr: 556814-0023
Bolaget skall bedriva'medicinsk legal granskning av läkemedelsinformation från olika företag samt organisation av därtill hörande medicinska kongresser och konferenser och därmed förenlig verksamhet.
Peyote AB
Org.nr: 556397-5035
Bolaget skall bedriva bar- och restaurangverksamhet, marknadsföring inom idrottslig verksamhet, försäljingsuppdrag och utställningar av konstnärliga verk samt utbildningsverksamhet inom försäljningsteknik och därmed före ...
RaceReady AB
Org.nr: 556844-2767
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultarbete inom nöjes- samt renhållningsbranschen, bemanning samt fyrverkeriförsäljning, reklamarbete och därmed förenlig verksamhet.
Rural Dev. Group AB
Org.nr: 556975-0986
Bolaget skall bedriva dels rådgivning och konsultverksamhet inom ekonomi, administration, IT och juridik, dels handel och försäljning av varor och tjänster inom främst jordbrukssektorn, dels uthyrning av transportmedel s ...
Uddevalla Farmartjänst, EF
Org.nr: 716444-7224
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förmedla servicetjänster varvid medlemmarnas maskiner, redskap och verktyg skall användas samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhe ...
Valludden Support AB
Org.nr: 556197-2950
Bolaget skall bedriva stöd-, konsult-, rådgivnings och utbildningsverksamhet för företag - företagare inom företags- fastighets- privatekonomi, kapitalplaceringar, redovisning och årsbokslut, skatter samt fastighetsförva ...
Vejern Juridik AB
Org.nr: 556910-4903
Allmän försäkringsjuridisk rådgivning samt rådgivning för intern kontroll såsom regelefterlevnad.
Västkustnöje i Uddevalla AB
Org.nr: 559030-4134
Föremål för bolagets verksamhet ska vara att bedriva fritids- och nöjesverksamhet och uthyrning av sådan utrustning, vidare ska bolaget bedriva uthyrning av arbetskraft och därmed förenlig verksamhet.