Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Tyresö

71Telekom&Media AB
Org.nr: 559006-7715
Konsultverksamhet inom telekommunikation, marknadsföring och media
AB Fyren Strategisk IT
Org.nr: 556661-9887
1) Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom Informationsteknologi (IT): Uppdragen avser rådgivning, utredningar och projektarbete inom utformande av IT-strategier, stöd vid kravställning mot IT-leverantörer, upphandl ...
AB Petaligus
Org.nr: 556731-8943
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva ekonomisk och juridisk konsultverksamhet avseende företagets organisation, informationsgivning, köp och fösäljning av verksamheter och och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ...
AB Rickard International Statistical Consulting
Org.nr: 556897-7523
Bolaget skall bedriva statistisk rådgivning och analys av data och därmed förenlig verksamhet.
Ackebrink Konsult AB
Org.nr: 556937-8895
Bolaget ska bedriva utbildnings- och utvecklingsverksamhet samt bemanning inom bland annat ämnena ekonomi, juridik, idrott, elitidrott, psykologi, kommunikation, ledarskap, design, teknik, informationsteknologi, säkerhet ...
Aktiebolaget Fridh o Wall
Org.nr: 556960-8713
Föremålet för bolagets verksamhet är event, trädförädling, utrustning och maskiner övrig partihandel inom event och träförädling äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Anders Isaksson Förvaltnings AB
Org.nr: 556491-5188
Bolaget ska bedriva konsultationsverksamhet inom juridik och ekonomi, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta fast och lös egendom.
Andor Intressenter AB
Org.nr: 556301-4652
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva verksamhet avseende tillverkning av eller handel med industriprodukter, upplåtande av rättigheter, förvaltning av fast egendom och värdehandlingar, uthyrning av maskiner ävensom ...
ART Anlägger och ritar trädgårdar AB
Org.nr: 556827-5803
Trädgårdsdesign, konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Automatbolaget i Stockholm AB
Org.nr: 556948-4487
Bolagets verksamhet är att bedriva handel och uthyrning av dryckes och varumaskiner samt försäljning av drycker och konfektyr samt äga och fövalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Blomqvist Consulting AB
Org.nr: 556822-4785
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom restaurang- och dryckesbranschen. Även bedriva verksamhet med föreläsningar, dryckesprovningar, temaresor och branschlitteratur samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Blue Lemon Consulting AB
Org.nr: 556668-4154
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam och event marketing samt därmed förenlig verksamhet.
Bratt & Bratt Finans AB
Org.nr: 556408-1320
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet av äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt driva konsultverksamhet inom ekonomi, juridik och marknadsföring.
Conpendi AB
Org.nr: 556749-3290
Bolaget ska bedriva försäljnings- och företagsutvecklings- verksamhet i konsultform, egen försäljningsverksamhet inom bygg och anläggningssektorn, import samt export samt försäljning av detaljhandelsvaror, handel med vär ...
Core Model Management KB
Org.nr: 969709-5835
Modellagentur, uthyrning av modeller för mediasammanhang.
Derema AB
Org.nr: 556901-6156
Företaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet avseende konstruktions och produktrealisering (Design and Product Realisation Management), inom utveckling av medicintekniska, konsument och industriprodukter. Fö ...
Didra AB
Org.nr: 556974-6166
Aktiebolaget ska bedriva service, reparationer och smidesarbeten, försäljning , förmedling av varor, tjänster och maskiner, allt inom området för renhållnings-, avfalls-, fastighets- och miljöhantering, samt även idka by ...
Egna Affärer Sverige AB
Org.nr: 556704-9860
Bolagets verksamhet är att projektanställa potentiella egenföretagare som utifrån ett eget initiativ erbjuder tjänster eller produkter till en kund mot betalning och även hjälpa företag med administration, ekonomi och ju ...
Ekonomihjälpen Robert Lindblad AB
Org.nr: 556798-4264
Bolaget ska erbjuda ekonomiska tjänster och konsultation, kontorstjänster, kursverksamhet, förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Expedio Finans AB
Org.nr: 556586-7834
Bolaget skall bedriva factoringverksamhet, äga och förvalta värdepapper, bedriva uthyrning av lokaler och inventarier samt bedriva konsultverksamhet inom transport och administration och idka annan därmed förenlig verksa ...