Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Sundsvall

AiTee Solutions KB
Org.nr: 969639-8289
Företagets verksamhet innefattar projektledning, konsultation och utbildning avseende IT-tjänster, IT-produkter, telefoni samt juridik inom kommersiella avtal och It-rätt. Verksamheten inne- fattar även försäljning av IT ...
Anette Lund Contexto AB
Org.nr: 556848-6335
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningstjänster inom antikvariska områden såsom bebyggelse, kulturmiljö och kulturarv, samhällsplanering, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Arkivkonsult HB
Org.nr: 916588-0734
Konsultuppdrag för offentliga och enskilda arkivinnehavare. Råd angående arkivlokaler och fysisk arkivhantering. Arkivordningsarbeten, förslag till arkivsystem, traditionella arkivmedier, mikrofilm och ADB.
Attigården HB
Org.nr: 916589-9460
Hunduppfödning, konsultverksamhet inom information och utbildning samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Benson Quality Assurance AB
Org.nr: 556869-6776
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer och utbildning inom kvalitets- och miljöledningssystem samt därmed förenlig verksamhet.
Bertil Berg Miljökonsult AB
Org.nr: 556818-3130
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, utbildning och organisationsutveckling inom miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet samt därmed förenlig verksamhet.
Creativ Event i Sundsvall AB
Org.nr: 556497-3492
Bolaget skall driva försäljning av fast och lös egendom såsom artiklar till dagligvaruhandeln, samt ansvara, administrera, arrangera och genomföra evenemang, jubileer, kick off, konferenser och utbildning med såväl egen ...
DataSoft Systems Sweden AB
Org.nr: 556671-2492
Bolaget skall bedriva programmering och utbildning inom micro- datorområdet, försäljning och tillverkning av elektronik och datatillbehör inom databranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Deadline i Sundsvall AB
Org.nr: 556786-4680
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med kläder och säkerhetsmaterial, utbildning i säkerhet, lagar och säkerhetsföreskrifter, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Frank Carrick Capital AB
Org.nr: 559004-9762
Bolaget skall bedriva finansiell och ekonomisk rådgivning, uppdragsverksamhet inom golf och idrott, förvaltning av fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Franke Invest AB
Org.nr: 556829-6130
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter, konsultationer inom juridik och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Fundamentet AB
Org.nr: 556855-2508
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag, bedriva juridisk konsultverksamhet samt tillhandahålla lagerbolag.
InTeSoMaLLaAnDrA AB
Org.nr: 556996-1658
Bolaget skall bestå av försäljning förmånshäften, annonser och reklamproduktion samt design, event och import av detaljhandels- varor inom inredning och dekoration samt därmed förenlig verksamhet.
Kapitanski HB
Org.nr: 969762-5250
Coachning, vägledning, information, utbildning, stöd till start av näringsverksamhet företagsetablering, konsultverksamhet inom organisation, ledarskap, styrning och ekonomi samt tolkning och översättning. Nättidning. Ek ...
Klingsta Entreprenad AB
Org.nr: 556825-2984
Bolaget ska bedriva konsult och entreprenaduppdrag inom väg och anläggning, jord och skogsbruk, försäljning och uthyrning vägsäkerhetsmaterial, äga och förvalta fast och lös egendom, aktier och därmed förenlig verksamhet ...
Koordinator Helene Wikner KB
Org.nr: 969693-4042
Konsult inom företagsutveckling & administration. Utbildningsanordnare. Eventarrangör. Import av diverse produkter från Kina.
Kundsupport i Sundsvall AB
Org.nr: 556651-4112
Bolaget skall bedriva support inom storköksbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Kwamoyo Streetwear & Activities AB
Org.nr: 556672-9306
Bolaget ska tillhandahålla, sälja och marknadsföra kläder. Tillhandahålla, sälja och marknadsföra sportutrustning. Skapa, tillhandahålla och sälja aktiviteter, konsult i marknadsföringsfrågor och grafiskproduktion samt i ...
Mervärde projekt i Sverige AB
Org.nr: 556952-5537
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom hotell- och restaurangbranschen, utveckling och försäljning av affärssystem, konferens-, restaurang-, event och cateringverksamhet, förvaltning av fast ege ...
Midsweden Business Promotion AB
Org.nr: 556698-4091
Konsultverksamhet inom området företagsetablering och finansiering med huvudinriktning på utlandsägda företag.