Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Sundbyberg

A Caring Hand Stockholm Home Health Care Services AB
Org.nr: 556825-0277
Bolaget ska bedriva vård, omsorg, städ och hemtjänstverksamhet. Hushållsnära tjänster, barnomsorgtjänster och hälsoförebyggande medel såsom kosttillskott och stödstrumpa.
AGT Förvaltning AB
Org.nr: 556411-9997
Bolaget skall bedriva olika konsulttjänster, finansiella tjänster såsom finansförmedling, leasing, factoring, fakturabelåning, fakturaadministration, bokföring, juridisk hjälp, mäkleriverksamhet av fastigheter och företa ...
Backa Teknik & Förvaltning AB
Org.nr: 556713-0769
Bolaget skall bedriva el-, tele- och datainstallationer och projekterings- och konsulttjänster inom samma område, bedriva travhästverksamhet, administrations och kontorsgöromål, förvaltning av värdepapper samt därmed för ...
Backup Event AB
Org.nr: 556757-7191
Bolaget skall bedriva verksamhet med event, sampling och underentreprenader inom dessa områden samt med värdehappershandel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Barbro Lorentzon miljökonsult AB
Org.nr: 556124-0184
Bolaget skall utföra konsultationsinsatser på miljöområdet, främst med inriktning mot miljöledningssystem, miljöutredningar och miljörevision. Bolaget skall även bedriva handel med värde-papper.
Belfrage Brothers AB
Org.nr: 556872-0246
Bolaget ska bedriva handel med och konceptutveckling av restauranger, tillverkning och försäljning av konfektion såväl som skräddad textil samt därmed förenlig verksamhet.
Bergström & Karlsson AB
Org.nr: 556858-9609
Bolaget skall bedriva Konsultationer, Bemanning och Catering inom restaurang- och upplevelseeventbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Best Western Hotels Sverige EF
Org.nr: 716416-4621
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i samarbete med Best Western International Inc, (BWI) genom att för anslutna hotell: a) Ingå avtal varigenom medlem för de av honom anslutna hotel ...
BKIND KONSULT AB
Org.nr: 556868-5829
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på miljö och hållbarhet, utbildning, konferens och seminarieverksamhet samt business- och produktförmedling till och från Afrikanska länder.
BVB Service AB
Org.nr: 556895-6964
Bolaget har till ändamål att ur ett hållbarhetsperspektiv tillhandahålla och marknadsföra hjälpmedel för val av byggvaror och att driva därmed förenlig verksamhet.
CaCharge AB
Org.nr: 559003-7452
Bolaget ska arbeta med infrastruktur för billaddning och därmed förenlig verksamhet.
Cat Invest AB
Org.nr: 556821-5528
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT och data samt därmed samt äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Client Event Sweden AB
Org.nr: 556548-3814
Bolaget skall bedriva eventverksamhet i form av upplevelse- och rekreationsarrangemang, kundaktiviteter, seminarier, utbildning samt resereportage och resefotografering med anknytning till nu nämnda verksamheter samt idk ...
Create Jus AB
Org.nr: 556543-8982
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning, information och konsultverksamhet inom juridik och därmed förenlig verksamhet.
Cyber Record Label & Management AB
Org.nr: 556750-2884
Bolaget skall agera skivbolag och management för musikartister samt därmed förenlig verksamhet.
Dax Media AB
Org.nr: 556902-9795
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och rådgivning inom media, event och därmed förenlig verksamhet.
Enochsson & Partners Juridik AB
Org.nr: 559017-5930
Juridisk konsultation
Fest och Event Sverige HB
Org.nr: 969740-4839
Arrangerar och förmedlar tjänster och produkter till fest och event.
Flexia AB
Org.nr: 559021-2220
Affärsmäklare samt företagsrådgivning.
Freditchi Invest AB
Org.nr: 556983-8989
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom logistik och IT, äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.