Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Stocksund

Aktiebolaget Bebo
Org.nr: 556062-9015
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom IT(närmare bestämt avseende hård- och mjukvara, nätverk, systemutveckling, ADB samt kommunikationsteknologi), ekonomi, finansiering, juridik, redovisning, revis ...
AntX AB
Org.nr: 556920-0636
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i företagsledning, kvalitetsledning, styrelsearbete och management (t ex chef' sakkunnig att hyra), äga, köpa, och sälja samt förvalta fast egendom, idka handel med värdepapper, va ...
Cura Capitalis AB
Org.nr: 556720-6767
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultation, omfattande såväl rådgivning som verkställande av berörda frågor, uppfödning av hästar, äga och förvalta fastigheter samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
davidathome AB
Org.nr: 556964-0773
Aktiebolaget ska bedriva restaurang och catering, utbildning inom mat och dryck, konsulttjänster inom restauranglogistik och försäljning av gastronomiska produkter såsom kökredskap och serveringstillbehör. Bolaget ska oc ...
FAVERITAS HB
Org.nr: 916640-9673
KONSULTATION OCH UTBILDNING INOM JURIDIK OCH EKONOMI
Ingel Rabenius Förvaltnings AB
Org.nr: 556892-1646
Bolaget skall bedriva förvaltning av egendom, konsultationer företrädesvis inom juridik, ekonomi och privaträtt samt därmed förenlig verksamhet.
Innovisa AB
Org.nr: 556959-4590
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsinnovation, företagsledning, produkt och tjänsteutveckling, koncept och prototyper, förvalta patent, utföra styrelseuppdrag, äga och förvalta värdeppapper samt däremd fö ...
IRGEL AB
Org.nr: 556858-1234
Bolaget ska vara verksamt inom hälso- och sjukvårdsbranschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, ekonomi och juridik.
J Bergström Format AB
Org.nr: 556644-8378
Bolagets verksamhet skall utgöras av information och formaträtt- igheter samt därmed förenlig verksamhet.
Jisbrotorp AB
Org.nr: 556224-5927
Bolaget skall bedriva inredningsservice, handel med möbler och inredningstillbehör, elektronik och förbrukningsartiklar för hushåll och kontor, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och juridik, äga och förvalta aktier, ...
Jordansson Management AB
Org.nr: 556771-4323
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom musik, media och ljudåtergivning samt driva kontorshotell, båtcharter, showproduktion samt uthyrning av showkläder och turnéfordon och därmed förenlig verksamhet.
Juristbyrå Lise-Lotte Banger AB
Org.nr: 556846-9232
Aktiebolaget ska bedriva juridisk rådgivning, konsultverksamhet inom juridik samt därmed förenlig verksamhet.
KONTORSBITEN AB
Org.nr: 556257-0076
Lovart i Stockholm AB
Org.nr: 556625-5450
Bolaget skall bedriva produktions- , försäljnings- och managementkonsultverksamhet inom nöje och skärgårdsturism, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lugg - it Media AB
Org.nr: 556569-9435
Aktiebolaget ska bedriva framställning och försäljning av ljud och bildprogram, förmedling av artistisk verksamhet, handel med musikinstrument, hemelektronik och utrustning för artistisk framställning, handel med värdepa ...
LänsJuristerna Ericsson Tranchell AB
Org.nr: 556626-9303
Bolaget skall bedriva juridik och ekonomisk rådgivning, köp, försäljning och förvaltning av fastigheter, aktier, obligationer och andra, därtill relaterade, finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet.
NS Intressenter AB
Org.nr: 556929-3912
Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa avkastning åt aktieägarna genom förvärv, förvaltning och försäljning av lös egendom (exempelvis men inte begränsat till andelar i företag och värdepapper) samt rådgivning in ...
Oplene International AB
Org.nr: 556287-4478
Bolaget skall bedriva import, export, distribution, försäljning och agenturverksamhet av råvaror, halv- och helfabrikat inom, företrädesvis, industriella maskiner, bygg- och inredningsmaterial, textilier, livsmedel, läke ...
PDA Norden AB
Org.nr: 556605-4853
Bolaget skall bedriva konsultation inom juridik, ekonomi, ledarskap, organisation och affärsutveckling samt bedriva handel med möbler, inredning, kläder samt barnpassning med pedagogisk inlärning och därmed förenlig verk ...
Porsbro AB
Org.nr: 556779-5769
Bolaget ska bedriva juridik, ekonomi & konsulttjänster. Konsultverksamhet avseende företags org.