Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Solna

AB Canticum
Org.nr: 556012-8422
Bolaget skall idka konsulterande verksamhet inom finansiering, ekonomi, juridik, affärsutveckling och agenturverksamhet samt andra därmed förenliga verksamheter. Bolaget skall utföra tjänsteproduktion inom städning, bev ...
ae juridik AB
Org.nr: 556838-7517
Bolaget ska bedriva juridisk rådgivning och utredningsarbeten. Föreläsningar och undervisning inom juridik.
Alf Olofsson Production AB
Org.nr: 556681-2565
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, marknadsföring och reklam mot upplevelseindustrin såsom musik och filmevenemang, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Amasis Konsult AB
Org.nr: 556510-6837
Bolaget skall bedriva miljökonsultverksamhet, säkerhetsrådgivning och undervisning i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AQUA FLOATING CONSTRUKTION I SOLNA AB
Org.nr: 556574-4181
Bolaget skall bedriva konstruktion och försäljning av flytande enheter.
Arena Management Sweden AB
Org.nr: 556986-5487
Bolaget skall driva och förvalta den nya nationalarenan för fotboll och kommersiell verksamhet i Solna och att producera och sälja audiovisuella produkter samt därmed förenlig verksamhet.
BECAB, Business Education Consulting AB
Org.nr: 556244-4603
Bolaget skall bedriva konsultverksmahet inom juridik och utbildning i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
BeMar Services HB
Org.nr: 969688-4171
Konsulttjänster och utbildning inom marknadsföring och försäljning.
BoPe AB
Org.nr: 556876-5845
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastigheter, industri samt tillverkning av konstruktioner av metall- och trä samt handel och förvaltning av fastigheter, handel med aktier, obligationer och andra värdepapp ...
BriLa NaGuAlTi AB
Org.nr: 556826-7651
Aktiebolaget ska bedriva: Utbildning inom ämnesområdena urologi, militärmedicin, flygfysiologi och renovering'tapetsering av gamla möbler och därmed förenlig verksamhet Medicinskt ledningsstöd åt verksamhetschefer som sa ...
Bringsec AB
Org.nr: 556905-0163
Bolaget ska verka via konsultativ verksamhet inom säkerhetsbranschen, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BRK Service & Säkerhet AB
Org.nr: 556866-7074
Bolaget skall bedriva byggentreprenad, renovering, anläggning, rivning, konsultverksamhet och utbildning inom säkerhet samt därmed förenlig verksamhet.
Caravell Consulting HB
Org.nr: 969750-0370
Rådgivning till företag och organisationer med fokus på att ge support med kunskap om EU:s institutioner och dess besluts- processer. Rådgivning som underlättar ut- och inflyttning till Bryssel. Exempelvis praktisk rådgi ...
Cliffstreet Twenty AB
Org.nr: 556949-2381
Föremål för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
CLS Mundial AB
Org.nr: 556998-0633
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Confetti Technology AB
Org.nr: 556964-6465
Bolaget ska utveckla och bygga tekniska plattformar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Consenta Juridik & Ekonomi HB
Org.nr: 969754-5656
Bolaget skall bedriva juridisk och eller ekonomisk rådgivning till företag och privatpersoner. Bolaget skall bedriva inkassoverksamhet samt faktura-, påminnelse- och reskontrahantering och därmed förenlig verksamhet. Bo ...
E-Lex Sverige Juristbyrå HB
Org.nr: 969774-6593
Juristbyrå, juridik, juridisk rådgivning.
EastCoast Kommunikation AB
Org.nr: 556846-7665
PR och kommunikation på uppdrag Svensk adaption av reklamtext och reklamfilm. Eventprojektering. Produktion av interninformation.
EVENTEX KB
Org.nr: 969670-4940
Konsult, event och promotion samt produktion i reklambranschen och närliggande kommunikationsbranscher samt idka därmed förenlig verksamhet.