Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Sollentuna

5 Business Service Europe AB
Org.nr: 556783-3941
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva import och export av reklamprodukter, konsumentprodukter inom sport och fritid, konsultverksamhet avseende juridik, handel med med värdepapper och metaller och därmed förenli ...
A Piece Of Soul Production AB
Org.nr: 556868-2446
Bolaget skall bedriva event, media, reklam och bokproduktion inom mat och dryck.
AB Norrviken Industrier
Org.nr: 556962-8489
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling.
Agneta Jordaan Konsult AB
Org.nr: 556904-8530
Konsultverksamhet inom miljöområdet, till exempel framtagande av utredningar, strategier, planer inom miljö- energi- och klimatområdet. Konsult inom utbildning för hållbar utveckling. Företaget ämnar även arbeta med opin ...
Ahlberg Inventions AB
Org.nr: 556951-7054
Bolaget ska bedriva utveckling av och handel med varor främst reklammaterial och immaterialrätter inom event och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Ordning och reda, drill och disciplin
Org.nr: 556984-7295
Aktiebolaget Ordning, reda, drill och disciplin levererar tjänster till fastighetsbolag inom segmentet passagesystem, styr och regler, kommunikation.
Alarey AB
Org.nr: 556974-2199
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom den privata och offentliga sektorn med huvudinriktning på projekt- och testledning samt verksamhetsanalys. Företaget erbjuder seniora konsulter med erfarenhet inom de beskr ...
Alsano AB
Org.nr: 556910-9209
Företaget skall bedriva försäljning av produkter och konsulttjänster inom medicinsk diagnostik, medicinsk teknik samt värdepapperhandel.
Augfara AB
Org.nr: 556846-6998
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, organisations- utveckling, kapitalplacering samt äga och förvalta fast egendom.
Avance Invest AB
Org.nr: 556577-3974
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva försäljning av avancerade konsulttjänster inom finans och skatt, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva uthyrning av personal inom industri- och byggsek ...
Axex AB
Org.nr: 556902-4267
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningstjänster inom säkerhetsbranschen och strategisk företagsledning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Baie du Nord Advisory AB
Org.nr: 556974-1225
Bolaget skall bedriva rådgivning inom ekonomi och juridik samt musikproduktion.
Beautitude AB
Org.nr: 556841-9609
Aktiebolaget ska bedriva hår, make-up, events inom verksamhetsområdet och fotografering.
Berglund & Söner AB
Org.nr: 556645-9060
Aktiebolagets verksamhet skall vara tidningsproduktion och konsultverksamhet inom Life Science(medicinteknik, läkemedel och bioteknik) samt därmed förenlig verksamhet. Import, försäljning och postorder via Internet av ba ...
Bergman Event AB
Org.nr: 556863-9875
Tjänsteföretag som ska anordna mässor i egen regi eller åt tex. leverantörsföreningar. Hjälpa företag med sitt deltagande på mässor i form av projektledning, planering och byggnation av montrar. Mässorna kan verka inom b ...
Bi och Sten Stenshamn AB
Org.nr: 556533-3514
Bolagets verksamhet ska bestå i att äga och förvalta fast egendom eller värdepapper ävensom kunna bedriva handel med värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom områdena för ekonomi, juridik och administration ävenso ...
Billy Johansson KB
Org.nr: 969774-0091
Förmedling av företag och kommersiella fastigheter.
Birgit Stenshamn AB
Org.nr: 556899-3645
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom eller värdepapper ävensom kunna bedriva handel med värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom områdena för ekonomi, juridik och administration ävensom bedriva annan härmed ...
BLD Scandinavian AB
Org.nr: 556494-4279
Bolaget skall bedriva design och produktutveckling samt tillverkning och försäljning av egna och andras produkter samt tjänster företrädesvis avseende elektronikbranschen: elektronikkapslingar, komponenter, upplåta tillv ...
Callbo & Co AB
Org.nr: 556104-1111
Bolaget skall bedriva konsultation inom företagsledning, företagsekonomi och juridik, äga fast egendom, aktier och andelar i bolag med förenliga verksamheter.